Microlite datalogger fra Fourtec

Microlite usb datalogger er en smart lille og simpel datalogger med display der kan bruges til mange opgaver indenfor dokumentation, kontrol og kvalitetssikring.

 

Microlite serien indeholder 5 versioner til datalogning af temperatur, fugt, mA eller Volt.

 

Microlite benyttes typisk til køleskab, kølerum, lager og forsendelser, men også til kontor og beboelse, klimaskabe, frost, renrum, IT rum, aircondition og ventilation.

Microlite

 • Temperatur/fugt logger i ministørrelse fra Fourtec
 • Indbygget præcisions sensorer
 • Indbygget display
 • Med usb stik
 • Nem og gratis PC software
 • EN 12830 Fødevaregodkendt køle/frys/opbevaring/transport
Laptop med Microlite
Microlite Funktioner:
 • Display til visning af aktuel, maks. og min. værdier
 • Præcisionssensorer med høj digital målenøjagtighed (16 bit)
 • USB stik til nem overførsel af data til PC
 • Gratis PC software til opsætning af logger samt analyse og dokumentation
 • Vandtæt. IP 67
 • Loggerinterval fra 1 sek til 18 timer
 • Stor hukommelse 8 / 32.000 logninger (logger data i 333 dage ved logning hver kvarter)
 • Kan kalibreres/justeres med PC softwaren
 • Gemmer data ved batterisvigt
 • Stort måleområde -40 til 80 °C (indbygget sensor) og -50 til 150°C (ekstern sensor)
 • Loggerstart: magnet, automatisk eller timer
 • Lang batteri levetid op til 1 år på billig standard knapbatteri CR2032
 
Microlite temperaturlogger
Microlite serien
Microlite specifikationer

Software til PC - Datasuite

Microlite temperaturlogger indstilles let med det gratis PC software program Datasuite der er designet til at kunne køre med alle versioner af Windows. Under indstillingen indstilles loggerintervallet, hvorefter samlet loggetid vises. Man kan vælge et navn til loggeren (her Contika) mens serienummeret ikke kan ændres. Der vises en status på batteri kapaciteten. Dette vises også på loggeren.

Start af datalogger. Der er 3 forskellige måder at starte datalogningen. Man kan vælge at starte nu og her eller udskyde start til et bestemt tidspunkt. Endelig kan man vælge push to run, hvor microlite startes med den medfølgende magnet. Cyclic run betyder at når lageret er fyldt slettes de ældste data, ellers stopper loggeren når lageret er fyldt.

I sensors fanebladet kan der indlægges alarmgrænser.
Softwaren giver mulighed for en Boomerangfunktion der benyttes hvor loggeren benyttes ved forsendelser. Når modtageren sætter loggeren til PC’en genereres en pdf rapport der automatisk sendes til den eller de email adresser der er tastet ind under Boomerang fanebladet.

Visning af Data:

Når data er opsamlet på Microlite, tilsluttes den til usb stikket på computeren og data downloades automatisk til programmet. Her er det data fra en temperatur og fugtlogger hvor begge værdier vises grafisk. Der er mulighed for at vise data fra flere Microlite i samme graf eller tabel, og når loggeren er sat i usb stikket kan programmet vise on-line data. Øverst vælges om man vil se data som graf eller tal samt statestik. Både kurven og tabellen kan udskrives. Nederst er der muligheder for at zoome, panorere, skrive kommentarer til kurven eller vise/skjule de indlagte alarmgrænser.

De data der logges og ligger bag denne visning er krypterede og kan således ikke ændres for at sikre data validiteten. Data kan ved hjælp af excel-knappen overføre alle data til et excel regneark, hvorved data nemt kan bruges i andre programmer.

Temperatur og fugt logninger med microlite

Opstart af Microlite

Batteriskifte på Microlite

CFR 21 part 11

CFR 21 Part 11.

Til MicroLite er der udviklet et brugeradministrationssystem der opfylder kravene fra FDA CFR 21 Part 11, der omhandler forholdene omkring elektronisk dataregistrering. Dette er et krav fra FDA til især medicinalvirksomheder der ønsker at eksportere varer til USA, men er en standard der vinder større og større indpas.