Spring til indhold

Niveau, tomrør og bobbel detektor

Disse sensortyper eller switche er alle baseret på ultralyd og benyttes nogen gange til lidt specielle opgaver hvor dette giver mening.

Når man benytter ultralyd til målinger giver det mulighed for berøringsløs måleteknik. Sensoren kan monteres udenpå slange, rør eller tank. Der er altså ikke kontakt med den væske der er inde i slangen eller røret, og dermed ingen risiko for kontaminering eller utiligtet lækage af mediet ved samlinger.

En ultralydssensor består af en sender og en modtager, der nogen gange kan være samlet i en enhed. Senderen udsender et kodet ultralydssignal og retursignalet analyseres hvorved sensoren kan bestemme om der er væske eller luft eller luftbobler inde i røret/slangen/tanken eller ej.

Der er forskellige typer ultralydssensorer der benyttes alt afhængig af om det er til en slange, et fast metalrør eller en tank.

Niveausensoren kan levere et on/off signal, hvor "on" signal indikerer at ultralyden kan transmitteres igennem væsken og giver et godt retursignal. Et "off" signal indikerer at der er et svagt eller intet signal som ved tomt rør eller to faser i væsken i form af væske og luft eller tørstof.

Niveaumåling med sonocontrol

Sonocontrol 15 - tomrørsdetektor

Sonocontrol 15 er en tomrørsdetektor beregnet til mindre metalrør med diameter fra 10 mm op til 65 mm. Sensoren er en kompakt 2-tråds niveauføler, der forsynes med en dc spænding via M12 stik. Sensor tilstanden indikeres på sensoren ved lysdioder og sensorens strømforbrug (4-20 ma). Sensoren monteres ved at klemme montagebeslaget om røret. Montagebeslaget er udført som rengøringsvenligt PVDF-beslag der dimensioneres og produceres til præcis den rørstørrelse som den skal bruges til. Montagebeslaget er yderst vigtigt for målingen. For det første for at holde sensoren på plads og for det andet for at undgå at ultralydssignalet løber igennem væsken i stedet for igennem "rørbuen".

Kan leveres i Ex version.
Programmeres ved hjælp af en medfølgende magnet.
Benyttes især til detektion af: tomrør, bobbel, faststof og filterkontrol.

Sonocontrol 15 niveauswitch

Sonocheck. Til detektion af luftbobler.

Sonocheck er en produktserie til detektion af bobler i væsker i slange eller rør. Luftbobler kan ofte være yderst uhensigtsmæssig ved f.eks automatisk påføring af lim eller ved præcis dosering hvor en luftbobbel vil ændre mængden af den væske der løber igennem slangen. Det største område for disse målere er indenfor sundhedssektoren hvor en af versionerne benyttes til hjerte/lunge maskiner eller til dialyse hvor en luftbobbel kan være kritisk for en patient i dialyse.

Sonocheck fungerer ved hjælp af ultralyd der sendes igennem en plastklods med en indbygget sender og modtager hvor slangen eller røret lægges ind i slidsen mellem de to dele. Kommer der en bobbel vil denne nemt kunne detekteres og signaleres. Der er forskellige udgangssignaler til enheden og ved f.eks et ma signal kan ma signalet indikere om der er få eller mange bobler.

Sonocheck model ABD-06 er den industrielle version med industriel spændingsforsyning 12-30 VDC, der er et stik M12 på den så udgangssignal kan overføres. Signalet kan være ma signal eller et Volt signal evt som PNP.

Sensoren Sonocheck ABD06 er en kompakt enhed med sender og modtager og indbygget elektronik til beregninger og generator til udgangssignal. Der er mulighed for at lave specielle indstillinger hvilket typisk kun er tilfældet ved måleopgaver ud over standard måleopgaver. Ikke standard måleopgaver kan være meget lavt eller meget højt flow, pulserende flow eller specielle slanger eller rør. Når forudsætningerne er gode, kendte eller testede er det en "fit and forget" sensor. Vi har mulighed for at teste slanger og der er en større erfaringsdatabase at trække på.

Sonocheck ABD-06 findes i 3 forskellige fysiske versioner. En med et låg der skrues fast med 4 skruer, to med hængslet låg i forskellige størrelse der nemt kan åbnes lukkes. Den helt store fidus med en ultralydsbaseret sensor er at slangen røret kun røres på ydersiden så der ikke er nogen risiko for kontaminering. Hvis slangen bliver slidt, kan man bare indsætte en ny slange.

Typisk anvendelse er indenfor farmaci, biotek, fødevare, kemi eller petrokemi.

Sonocontrol 40 til hydraulikrør og tanke

Sonocontrol 40 er en intelligent niveauføler beregnet til rør eller tanke med diameter fra 10 mm til 20 meter.
Sensoren programmeres med Pc til måleopgaven. Sonocontrol 40 elektronikken leverer et on/off PNP udgangssignal. Leveres med standard eller Ex sikrede sensorer.
Er beregnet til opgaver, hvor der er flere ens måleopgaver, hvor det kan betale sig at lave forprogrammeringen. Sensoren bliver således dedikeret til rørstørrelsen, hvilket giver en nemmere håndtering og en meget sikker måling.

Typisk anvendelse er indenfor farmaci, fødevare, kemi eller petrokemi.
Sonocontrol 40 er ofte benyttet i salt/brine blandingstanke hvor sensoren benyttes omvendt og indikerer om der er uopløst salt foran sensoren eller ej.

Sonocontrol systemet til niveauswitch
Sonocontrol 40 niveaumåler niveaumåling

Baggrund niveauføler

Sonotec der producerer disse sensorer er specialister i lydbaserede sensorer. Sonotec har udviklet dette program af sensorer til måling af niveau eller tilstedeværelse af væske, luft eller bobler. Sensorerne benytter sig af ultralydssonder med tilpassede akustiske egenskaber til at sende en lydbølge igennem et faststof (metal, glas, plast osv.) og videre ind i en væske. Sonden modtager herefter et ekko, der vil være forskellig afhængig af, om der er væske på den anden side eller ej. Sonden kan derfor monteres (limes/svejses) på ydersiden af et rør eller en tank og måle uden at berøre væsken. Det giver visse fordele; nem installation, ufarlig måling, absolut sanitær/aseptisk/ steril måling, hvilket har væsentlig betydning indenfor rene produkter (farmaceutisk), fødevarer, giftige, korrosive, aggressive væsker samt tryksatte beholdere.