Spring til indhold

Niveauføler

Denne type niveauføler eller switch er lidt speciel og bruges i specielle opgaver.

Føleren monteres udenpå rør eller en tank og måler ved hjælp af ultralyd igennem rør/tank-væggen og ind i væsken.

Ved at analysere retursignalet kan niveauføleren detektere om der er væske inde bag rør/tank væggen eller ej. Måleopstillingen kan kun benyttes på rene væsker som kan transmittere ultralyd.

Niveauføleren leverer et on/off signal. Et "on" signal indikerer at ultralyden kan transmitteres igennem væsken og giver et godt retursignal. Et "off" signal indikerer at der er et svagt eller intet signal som ved tomt rør eller to faser i væsken i form af væske og luft eller tørstof.

Grænseværdien for hvornår føleren skifter imellem on og of kan programmeres.

Niveaumåling med sonocontrol

Sonocontrol 15

Sonocontrol 15 er en kompakt tomrørsdetektor beregnet til mindre rør med diameter fra 10 mm til 65 mm. Sensoren er en kompakt 2-tråds niveauføler, der forsynes med en dc spænding via M12 stik og sensor tilstanden indikeres ved lysdioder og strømforbruget. Sensoren monteres ved at klemme montagebeslaget om røret. Montagebeslaget er udført som rengøringsvenligt PVDF-beslag der dimensioneres og produceres til præcis den rørstørrelse som den skal bruges til.

Kan leveres i Ex version.
Programmeres ved hjælp af en medfølgende magnet.
Benyttes især til detektion af: tomrør, bobler, faststof og filterkontrol.

Sonocontrol 15 niveauswitch

Sonocontrol 40

Sonocontrol 40 er en intelligent niveauføler beregnet til rør eller tanke med diameter fra 10 mm til 20 meter.
Sensoren programmeres med Pc til måleopgaven. Sonocontrol 40 elektronikken leverer et on/off PNP udgangssignal. Leveres med standard eller Ex sikrede sensorer.
Er beregnet til opgaver, hvor der er flere ens måleopgaver, hvor det kan betale sig at lave forprogrammeringen. Sensoren bliver således dedikeret til rørstørrelsen, hvilket giver en nemmere håndtering og en meget sikker måling.

Sonocontrol systemet til niveauswitch
Sonocontrol 40 niveaumåler niveaumåling

Baggrund niveauføler

Sonotec, der er specialister i lydbaserede sensorer, har udviklet dette program af sensorer til måling af niveau eller tilstedeværelse af væske. Sensorerne benytter sig af ultralydssonder med tilpassede akustiske egenskaber til at sende en lydbølge igennem et faststof (metal, glas, plast osv.) og ind i en væske på den anden side. Sonden modtager herefter et ekko, der vil være forskellig afhængig af, om der er væske på den anden side eller ej. Sonden kan derfor monteres (limes/svejses) på ydersiden af et rør eller en tank og måle uden at berøre væsken. Det giver visse fordele; nem installation, ufarlig måling, absolut sanitær/aseptisk/ steril måling, hvilket har væsentlig betydning indenfor rene produkter (farmaceutisk), fødevarer, giftige, korrosive, aggressive væsker samt tryksatte beholdere.
Typisk anvendelse er indenfor farmaci, fødevare, kemi eller petrokemi.

Sonocontrol 40 er ofte benyttet i salt/brine blandingstanke hvor sensoren benyttes omvendt og indikerer om der er uopløst salt foran sensoren eller ej.