Niveaumåling

Disse niveaumålere/niveauswitch er specielle. Målerne monteres udenpå et rør eller udenpå en tank og måleren sender ultralyd igennem rør/tank-væggen og ind i væsken.

Ved at analysere retursignalet kan sensoren detektere om der er væskefyldt eller ej den vej som ultralyden vandrer. Målingen er svær og kan kun benyttes på rene væsker hvor der kan sendes ultralyd igennem.

Måleren leverer et on/off signal. Et "on" signal indikerer at ultralyden kommer igennem væsken og giver et godt retursignal. Et "off" signal indikerer at der er et svagt eller intet signal som ved tomt rør eller 2 faser i væsken i form af væske og luft eller tørstof.

Niveaumåling med sonocontrol

Sonocontrol 15

Sonocontrol 15 er en kompakt tomrørsdetektor beregnet til mindre rør med diameter fra 10 mm til 65 mm. Sensoren er en kompakt 2-tråds enhed, der forsynes med en dc spænding via et M12 stik og sensor tilstanden indikeres ved lysdioder og strømforbruget. Sensoren monteres ved at klemme montagebeslaget om røret. Montagebeslaget er udført som rengøringsvenligt PVDF beslag der dimensioneres og produceres til præcis den rørstørrelse den skal bruges til.

Kan leveres i Ex version.
Programmeres ved hjælp af en medfølgende magnet.
Benyttes især til detektion af: tomrør, bobler, faststof og filterkontrol.

Sonocontrol 15 niveauswitch

Sonocontrol 40

Sonocontrol 40 er en intelligent væskedetektor beregnet til rør eller tanke med diameter fra 10 mm til 20 meter.
Sonocontrol 40 leveres typisk forprogrammeret til opgaven, således at opstart af udstyret er plug n’ play. Sensoren kan dog efter-programmeres med PC. Sonocontrol 40 elektronikken leverer et on/off PNP udgangssignal. Leveres med standard eller Ex sikrede sensorer.
Er beregnet til opgaver hvor der er flere ens måleopgaver, hvor det kan betale sig at lave forprogrammeringen. Sensoren bliver således dedikeret til rørstørrelsen, hvilket giver en nemmere håndtering og en meget sikker måling.

Sonocontrol 40 niveaumåler niveaumåling

Baggrund

Sonotec, der er specialister i lydbaserede sensorer, har udviklet dette program af sensorer til måling af niveau eller tilstedeværelse af væske. Sensorerne benytter sig af ultralydssonder med tilpassede akustiske egenskaber til at sende en lydbølge igennem et faststof (metal, glas, plast osv.) og ind i en væske på den anden side. Sonden modtager herefter et ekko, der vil være forskellig afhængig af, om der er væske på den anden side eller ej. Sonden kan derfor monteres (limes/svejses) på ydersiden af et rør eller en tank og måle uden at berøre væsken. Det giver visse fordele; nem installation, ufarlig måling, absolut sanitær/aseptisk/ steril måling, hvilket har væsentlig betydning indenfor rene produkter (farmaceutisk), fødevarer, giftige, korrosive, agressive væsker samt tryksatte beholdere.
Typisk anvendelse er indenfor farmaci, fødevare, kemi eller petrokemi.

Sonocontrol 40 er ofte benyttet i salt/brine blandingstanke hvor sensoren benyttes omvendt og indikerer om der er uopløst salt foran sensoren eller ej.