Spring til indhold

Akustisk kamera - Sonascreen

Sonascreen ultralydskamera set forfra"
Sonascreen akustisk kamera set fra bagsiden"

Sonascreen: Akustisk kamera med helt ny teknologi

Sonascreen er et akustisk kamera der måler lyd (akustiske) signaler fra 72 mikrofoner og indlejrer disse i et visuelt billede så man kan se støjen der kan være fra f.eks en eller flere lækager.

Det er lidt ala gps teknologi man bruger for at måle afstand fra alle 72 punkter til en given lydkilde for at kunne placere lydkilden det helt rigtige sted i billedet. Vi har "kun" 2 ører, men kan alligevel nogenlunde fornemme hvor en lyd kommer fra, især hvis det er i det lidt højere frekvensområde. Sonascreen har 72 meget retningsbestemte "ører" og klarer nemt denne opgave.

Mikrofonerne er bredbånds mikrofoner der kan indstilles til at måle i et smalt frekvensområde eller i hele frekvensbåndet fra 1 til 100 kHz. Signalerne i hele frekvensområde digitaliseres og evalueres for position samtidig med at det visuelle billede digitaliseres og bruges til positionering.

Det udføres med en special udviklet processor der med 100 billeder pr sekund opdaterer det visuelle bilede, evt et termografi samt frekvenssignaler og amplitude fra 72 mikrofoner, signalerne digitaliseres og der foretages avancerede beregninger på hvert punkt i "billedet". Sonaphone er den eneste der kan udføre dette med en billede opdateringstid på 100 fps, så billedet er helt live.

Man kan sammenlige funktionerne med et håndpyrometer og et termografikamera, hvor håndpyrometret med lys måler præcist i et punkt og termografikameraet giver et billede af temperaturfordelingen. Sonaphone giver en lyd punktmåling og Sonascreen giver et billede af lydkilder.

Ultralydskamera Sonascreen med 72 ultralydssensorer"

Anvendelse

Sonascreen benyttes typisk til lækagesøgning og indenfor elektrisk inspektion ved "Partial discharge" elektriske udladninger, gnister og coronaer. Men man kan sige at kameraet kan benyttes alle steder hvor der genereres lyd i ultralydsområdet. Sidste opdatering er et indbygget termografikamera så alle signaler fra det visuelle kamera, det infrarøde kamera og de 72 ultralydsmikrofoner bearbejdes i realtid og vises med en billede opdateringstid på 100 billeder pr sekund.

Der er indtil videre indlejret 2 standard App's eller settings til Lækagesøgning og til Elektrisk inspektion.

Lækagesøgning
Lækagesøgning af trykluft med Sonascreen"

Her vises billede fra Sonascreen hvor man på billedet kan se en, måske to lækager. Det er tydeligt at der er forskel på intensiteten på de 2 "støjkilder". Det er nemt at se om den lille eventuelt skulle være en refleksion ved at gå lidt nærmere og se om støjkilden flytter sig. Gør den det er der tale om refleksion.

Elektrisk inspektion med Sonascreen
Sonascreen til detektion af elektriske udladninger"

Her vises billede fra Sonascreen hvor den benyttes  til inspektion af elektrisk anlæg. Coronaer og andre udladninger genererer støj i ultralydsområdet og kan nemt ses med Sonascreen op til 100 meter væk. Her vises 2 steder hvor der udsendes støj/lyd fra de elektriske installationer.

Software

Sonascreen leveres med en PC software. Data fra Sonascreen kan overføres og synkroniseres vha et forbindelseskabel. Det er muligt via kablet at se on-line det samme som Sonascreen viser.
Når man f.eks har overført en række seancer fra inspektion af nogle elektriske installationer eller lækagesøgning kan alle de gamte data overføres til PC sogftwaren og præsenteres eller dokumenteres.

Hvis det er lækagesøgning man benytter Sonascreen til kan softwaren generere en komplet lækagerapport indeholdende alle målinger samt et estimat af størrelsen af lækagen for hvert enkelt målested samt den estimerede totale lækage i liter pr timer eller måske m3 pr time eller andet.

Vi har lavet et program til udregning af årlige omkostninger ved trykluft ved forskellige tryk og lækagestørrelser som vist til højre hvor 10 ganske små huller løber op i en årlig udgift på næsten 80.000 kroner. Vi har regnet med der bruges 0,1 kWh til at producere 1 Nm3 trykluft og 1 kWh koster 2 kroner.

 

 

 

 

.