Deckma oliemonitor - olie i vand analysator

 

 

.

Deckma oliemonitorer er en serie af IMO typegodkendte olie målere der primært benyttes i den maritime sektor på skibe og olieplatforme i forbindelse med måling på lænsevand (bilge water) fra olie separator.

Der er desuden flere anvendelser indenfor olieindustrien, miljømålinger og kraftværker.

Se også vore ph, ledningsevne og iltmålere til væske.

Oliemåleren er opbygget således at væsken, der skal måles på, føres igennem måleren. Inde i måleren er et målerør af quartzglas og uden på røret monteret et optisk målesystem med flere detektorer. Måleprincippet er "scattered light princip", hvor vandets indhold af f.eks oliedråber spreder/eller bryder den lysstråle, der sendes igennem væsken.

Lyset vil imidlertid påvirkes af andre indholdsstoffer så som luftbobler, faststof eller andre væsker end olie. Dette bliver der kompenseret for i Deckma's oliemonitorer, idet lysspredningen måles i forskellige vinkler. Derfor er målingen selektiv og måler stort set kun oliepartiklerne.

måleprincip deckma oliemonitor

Deckma OMD-2008

Maritim anvendelse - 15 ppm bilgealarm

Den typiske anvendelse af Deckma oliemonitorer på skibe og olie platforme er miljømålinger i forbindelse med en olieseparator. Olieseparatoren benyttes til at adskille vand og olie således at rent vand kan pumpes ud i havet. Olie monitoren benyttes til at kontrollere at vandet der udledes ikke har et olieindhold på mere end 15 ppm eller visse steder 5 ppm. Olie monitorerne er typegodkendte til dette brug af IMO (international Maritim Organisation) under FN.

Der skal være en godkendt oliemåler ombord med et gyldigt kalibreringscertifikat i forbindelse med skibets miljøgodkendelse IOPP certificering af MARPOL.

 

Emma Maersk med Deckma oliemonitor

Der har igennem tiderne være forskellige versioner af IMO regulativet og den seneste er MEPC 107(49).

De oliemonitorer der leveres nu er alle typegodkendte efter MEPC 107(49). Dette er gældende for modellerne OMD-24 EV og OMD-2008 EV.

De ældre typer oliemålere fra Deckma kan vi stadig servicere og der er stadig reservedele til næsten alle modeller bortset fra nogle essentielle dele fra de helt gamle fra 80'erne som OCD-1 og OCD-2.

Contika er certificeret af Deckma som autoriseret service station og har derfor mulighed for at servicere og kalibrere hele serien af oliemålere fra Deckma.

Industriel anvendelse

Oliemålerne benyttes i industrien til måling af f.eks kedel kondensat, procesvand, kølevand, spildevand fra kraftværker, kemiske værker og tank farme.

Til industriel måling benyttes oliemonitor model OMD-32 der ikke har typegodkendelsens begrænsninger. OMD-32 kan benyttes ved høj temperatur (90°C til kedelkondensat), er mere præcis i det lave område 0-5 ppm og kan benyttes op til 200 ppm. Funktionen af OMD-32 er præcis ligesom de IMO godkendte målere, blot er der nogle forbedringer og færre restriktioner i form af f.eks frit valg af grænseværdi.

På mange kedelanlæg anvendes kondensat til olieforvarmning ligesom der på mange mejerier anvendes kondensat til opvarmning af mælkeprodukter. Her vil der være en risiko for indtrængning af uønskede stoffer i form af olie/fedt i kondensatet. Hvis dette kommer ind i kedlen via fødevandet vil det give store problemer i form af skumdannelse og opkog. Overfladeniveauet på kedelvandet vil ikke længere være veldefineret, og der er risiko for at hedefladerne blottes uden at tørkog sikringen aktiveres. En yderst farlig situation i forbindelse med kedeldriften, både sikkerhedsmæssigt og driftmæssigt.

 

Deckma OMD-32A

Totalleverance eller Turn-Key

Oliemålerne kan leveres som en færdig pakke eller et Turn-key system hvor oliemåleren er monteret i et skab sammen med andet udstyr som pumper, varmekabler, køleudstyr, Ex sikring osv, klar til at blive tilsluttet.

I 1996 lancerede Deckma verdens mest avancerede oliemonitor OMD-7, der kontinuerlig kan skelne imellem de forskellige karakteristika af olie partikler, faststof og væskens turbiditet. OMD-7 leveres typisk som en turn-key løsning men de andre oliemålere kan også leveres som turn-key løsninger, evt blot som beskyttelse for vandtæt eller frostsikker version til udendørs brug.

Oliemonitor i skab til kraftværk

NYHEDER fra Deckma

TMD-90 til måling af Turbiditet i vand i området - til 200 NTU (600 NTU extended)

TMD-90 turbiditetsmåler

Baggrund

Det tyske firma Deckma Hamburg har siden starten af 70'erne produceret og leveret typegodkendte målesystemer til måling af olie i vand.

Typegodkendelsen er i henhold til FN eller IMO (international Maritim Organisation) og anvendelsen derfor i maritim sammenhæng. Målerne benyttes til forureningskontrol på skibene således at måleren kontrollerer en olieudskiller således at der ikke tillades at udlede vand med et olieindhold over 15 alternativt 5 ppm i visse havområde.

Før år 2005 hed regulativet MEPC.60(33) men i 2005 trådte der nye og skrappere regler i værk i regulativet MEPC.107(49). Reglerne betød at måleren skulle være mere selektiv, sensitiv og bla. indeholde en datalogger.

Oliemålerne (OCD-1, OCD-2, OMD-11 og OMD-21) der er godkendt efter det gamle regulativ produceres ikke længere, men der er stadig mulighed for at få de fleste reservedele og mulighed for at få disse kalibreret på vort værksted.

Efter 2005 kom en række nye måler på programmet (OMD-2005, OMD-2008 og OMD-24), der alle er typegodkendt efter det nye regulativ. Disse har vi selvfølgelig på programmet ligesom vi kan levere reservedele, service og kalibrering til alle modellerne.