Spring til indhold

Deckma oliemonitor - olie i vand analysator

Deckma OMD-2008 oil ppm monitor

Deckma oliemonitorer er en serie af IMO typegodkendte olie målere. De benyttes primært i den maritime sektor på skibe og olieplatforme i forbindelse med måling på lænsevand (bilge water) fra olieseparator.

Der er desuden flere anvendelser indenfor olieindustrien, miljømålinger og kraftværker.

Se også vore ph, ledningsevne og iltmålere til væske.

Deckma OMD-2008

Maritim anvendelse - 15 ppm bilgealarm

Den typiske anvendelse af Deckma's oliemonitorer på skibe og olie platforme er miljømålinger i forbindelse med en olieseparator. Olieseparatoren benyttes til at adskille vand og olie, således at kun rent vand kan pumpes ud i havet. Olie monitoren benyttes til at kontrollere at vandet der udledes ikke har et olieindhold på mere end 15 ppm eller visse steder 5 ppm. Olie monitorerne er typegodkendte til dette brug af IMO (international Maritim Organisation) under FN.

Der skal være en godkendt oliemåler ombord med et gyldigt kalibreringscertifikat i forbindelse med skibets miljøgodkendelse IOPP-certificering af MARPOL.

 

Emma Maersk med Deckma oliemonitor

Der har igennem tiderne være forskellige versioner af IMO-regulativet og den seneste er MEPC 107(49).
De oliemonitorer der leveres nu er alle typegodkendte efter MEPC 107(49). Dette er gældende for modellerne OMD-24 EV og OMD-2008 EV.
De ældre typer oliemålere fra Deckma kan vi stadig servicere og der er stadig reservedele til næsten alle modeller bortset fra nogle enkelte dele fra de helt gamle fra 80'erne som OCD-1 og OCD-2.

Contika er certificeret af Deckma som autoriseret servicestation og har derfor mulighed for at servicere og kalibrere hele serien af oliemålere fra Deckma.

Industriel anvendelse

Oliemålerne benyttes i industrien til måling af f.eks kedel kondensat, procesvand, kølevand, spildevand fra kraftværker, kemiske værker og tank farme.

Til industriel måling benyttes typisk oliemonitor model OMD-32. OMD-32 har bedre specifikationer og kan benyttes ved høj temperatur (90°C til kedelkondensat). Den er mere præcis i det lave område 0-5 ppm og kan benyttes op til 200 ppm. Funktionen af OMD-32 er præcis ligesom de IMO godkendte målere, blot med nogle forbedringer og færre restriktioner i form af f.eks frit valg af grænseværdi.

På mange kedelanlæg anvendes kondensat til olieforvarmning ligesom der på mange mejerier anvendes kondensat til opvarmning af mælkeprodukter. Her vil der være en risiko for indtrængning af uønskede stoffer i form af olie/fedt i kondensatet. Hvis dette kommer ind i kedlen via fødevandet vil det give store problemer med skumdannelse og opkog. Overfladeniveauet på kedelvandet vil ikke længere være veldefineret, og der er risiko for at hedefladerne blottes uden at tørkog sikringen aktiveres. En yderst farlig situation i forbindelse med kedeldriften, både sikkerhedsmæssigt og driftsmæssigt.

 

Deckma OMD-32A

Totalleverance eller turn-key

Oliemålerne kan leveres som en færdig pakke eller et turn-key system. Her er oliemåleren monteret i et skab sammen med andet udstyr som pumper, varmekabler, køleudstyr, Ex sikring osv, klar til at blive tilsluttet.

I 1996 lancerede Deckma verdens mest avancerede oliemonitor OMD-7, der kontinuerlig kan skelne imellem de forskellige karakteristika af olie partikler, faststof og væskens turbiditet. OMD-7 leveres typisk som en turn-key løsning. De andre oliemålere i programmet kan også leveres som turn-key løsninger, evt blot som beskyttelse for vandtæt eller frostsikker version til udendørs brug.

Oliemonitor i skab til kraftværk

Baggrund