Deckma oliemonitor - olie i vand analysator

Måling af olie i vand i ppm område til bilgevand på skibe og kedelkondensat.

Det tyske firma Deckma Hamburg har siden starten af 70'erne produceret og leveret typegodkendte målesystemer til måling af olie i vand. Benyttes i forbindelse med IOPP certificering.

 

Typegodkendelsen er i henhold til FN eller IMO (international Maritim Organisation) og anvendelsen derfor i maritim sammenhæng.Målerne benyttes til forureningskontrol på skibene således at måleren kontrollerer en olieudskiller således at der ikke tilllades at udlede vand med et oliendhold over 15 eller 5 ppm.

Før år 2005 hed regulativet MEPC.60(33) men i 2005 trådte der nye og skrappere regler i værk i regulativet MEPC.107(49). Reglerne betød at måleren skulle være mere sensitiv og bla. indeholde en datalogger.

Oliemålerne (OCD-1, OCD-2, OMD-11 og OMD-21) der er godkendt efter det gamle regulativ produceres ikke længere, men der er stadig mulighed for at få de fleste reservedele og mulighed for at få disse kalibreret på vort værksted.

Efter 2005 kom en række nye måler på programmet (OMD-2005, OMD-2008 og OMD-24), der alle er typegodkendt efter det nye regulativ. Disse har vi selvfølgelig på programmet ligesom vi kan levere reservedele, service og kalibrering.

 

Oliemålerne benyttes som nævnt især på skibene eller off shore men der produceres også en industriel version OMD-32, der ikke er begrænset af typegodkendelsen og derfor mere frit kan indstilles på reguleringssiden samtidig med at den er mere fintfølende i det helt lave område til måling på kedelkondensat med højere temperatur og samtidig kan benyttes i et større måleområde op til 200 ppm. Dette kan med fordel benyttes til måling på overfladevand på kraftværker og raffinaderier.

Deckma OMD-2005

Contika er certificeret af Deckma som autoriseret service station og har derfor mulighed for at servicere og kalibrere hele serien af oliemålere fra Deckma.

15 ppm alarm til skibe

 

Brugen af oliemonitorer på et skib er primært til overvågning af en olieseparator som en såkaldt bilgealarm. Olieseparatoren benyttes til at separere spildevand og overskudsvand i en vand-del der kan udledes til havet og en olie del der opkoncentreres og sendes til forbrænding.

 

Den internationale organisation IMO under FN udstikker regler til disse separatorer og især olie monitoren for at sikre at der ikke bliver udledt olie til vores fælles have.

Queen Mary II

Industrielle målinger

 

Oliemålerne kan også benyttes i industrien til måling af f.eks kedel kondensat, procesvand, kølevand, spildevand fra kraftværker, kemiske værker og tank farme. Til kedelvand er måleren OMD-32 tüv godkendt til 72 timers vagtfri drift i henhold til TRD 604.

 

Den industrielle oliemåler model OMD-32 kan benyttes ved højere temperatur, er mere præcis ved det lave område 0-5 ppm og kan benyttes helt op til 200 ppm.

For yderligere informationer om måling i kedelkondensat klik her..

Deckma OMD-2005

Totalleverance eller Turn-Key

 

Vi kan levere oliemålerne som en komponent eller som en færdig pakke eller Turn-key system hvor oliemåleren er monteret i målerskab med måler samt andet udstyr som varmekabler, køleudstyr, pumper, Ex sikring osv, klar til at blive tilsluttet.

I 1996 lancerede Deckma verdens mest avancerede oliemonitor nemlig OMD-7, der kontinuerlig kan skelne imellem de forskellige karakteristika af olie partikler, faststof og væskens turbiditet.

Dette avancerede måleprincip kompenserer ikke blot for uønskede påvirkninger. Der er 3 målinger i samme instrument, olieindhold, faststof og turbiditet.

Oliemonitor i skab til kraftværk
måleprincip olie analysator

Måleteknik

Oliemåleren er opbygget således at den væske der skal måles på føres igennem måleren. Inde i måleren er der et målerør af glas og uden på denne er der monteret et optisk målesystem med flere detektorer. Måleprincippet bygger på "scattered light princip", hvor vandets indhold af f.eks oliedråber spreder/eller bryder den lysstråle, der sendes igennem væsken.

 

Lyset vil imidlertid påvirkes af andre indholdsstoffer så som luftbobler, faststof eller andre væsker end olie. Dette bliver der kompenseret for i Deckma's oliemonitorer, idet lysspredningen måles i forskellige vinkler. Derfor er målingen selektiv og måler stort set kun oliepartiklerne.