Deckma oliemonitor - olie i vand analysator

Deckma oliemonitorer er en serie af typegodkendte olie målere der primært benyttes i den maritime sektor på skibe og olieplatforme i forbindelse med en olie separator.

Der er dog også flere anvendelser indenfor olieindustrien, miljømålinger og kraftværker.

Deckma OMD-2008

Maritim anvendelse - 15 ppm bilgealarm

Den typiske anvendelse på skibe og olie platforme er miljømålinger i forbindelse med en olieseparator. Olieseparatoren benyttes til at adskille vand og olie således at rent vand kan pumpes ud i havet. Olie monitoren benyttes til at kontrollere at vandet der udledes ikke har et olieindhold på mere end 15 ppm eller visse steder 5 ppm. Olie monitorerne er typegodkendte til dette brug af IMO (international Maritim Organisation) under FN.

Der skal være en godkendt oliemåler ombord med et gyldigt kalibreringscertifikat i forbindelse med skibets miljøgodkendelse IOPP certificering af MARPOL.

 

Queen Mary II

Contika er certificeret af Deckma som autoriseret service station og har derfor mulighed for at servicere og kalibrere hele serien af oliemålere fra Deckma.

Industriel anvendelse

Oliemålerne benyttes i industrien til måling af f.eks kedel kondensat, procesvand, kølevand, spildevand fra kraftværker, kemiske værker og tank farme.

 

Til industriel måling benyttes oliemonitor model OMD-32 der ikke har typegodkendelsens begrænsninger. OMD-32 kan benyttes ved høj temperatur (90°C til kedelkondensat), er mere præcis i det lave område 0-5 ppm og kan benyttes op til 200 ppm.

For yderligere informationer om måling i kedelkondensat klik her..

Totalleverance eller Turn-Key

Oliemålerne kan leveres som en færdig pakke eller et Turn-key system hvor oliemåleren er monteret i et skab sammen med andet udstyr som pumper, varmekabler, køleudstyr, Ex sikring osv, klar til at blive tilsluttet.

I 1996 lancerede Deckma verdens mest avancerede oliemonitor OMD-7, der kontinuerlig kan skelne imellem de forskellige karakteristika af olie partikler, faststof og væskens turbiditet.

Deckma OMD-2005
Oliemonitor i skab til kraftværk

Baggrund

Det tyske firma Deckma Hamburg har siden starten af 70'erne produceret og leveret typegodkendte målesystemer til måling af olie i vand.

Typegodkendelsen er i henhold til FN eller IMO (international Maritim Organisation) og anvendelsen derfor i maritim sammenhæng. Målerne benyttes til forureningskontrol på skibene således at måleren kontrollerer en olieudskiller således at der ikke tillades at udlede vand med et olieindhold over 15 alternativt 5 ppm i visse havområde.

Før år 2005 hed regulativet MEPC.60(33) men i 2005 trådte der nye og skrappere regler i værk i regulativet MEPC.107(49). Reglerne betød at måleren skulle være mere selektiv, sensitiv og bla. indeholde en datalogger.

Oliemålerne (OCD-1, OCD-2, OMD-11 og OMD-21) der er godkendt efter det gamle regulativ produceres ikke længere, men der er stadig mulighed for at få de fleste reservedele og mulighed for at få disse kalibreret på vort værksted.

Efter 2005 kom en række nye måler på programmet (OMD-2005, OMD-2008 og OMD-24), der alle er typegodkendt efter det nye regulativ. Disse har vi selvfølgelig på programmet ligesom vi kan levere reservedele, service og kalibrering til alle modellerne.

Måleteknik

Oliemåleren er opbygget således at den væske der skal måles på føres igennem måleren. Inde i måleren er der et målerør af glas og uden på denne er der monteret et optisk målesystem med flere detektorer. Måleprincippet bygger på "scattered light princip", hvor vandets indhold af f.eks oliedråber spreder/eller bryder den lysstråle, der sendes igennem væsken.

 

Lyset vil imidlertid påvirkes af andre indholdsstoffer så som luftbobler, faststof eller andre væsker end olie. Dette bliver der kompenseret for i Deckma's oliemonitorer, idet lysspredningen måles i forskellige vinkler. Derfor er målingen selektiv og måler stort set kun oliepartiklerne.

måleprincip olie analysator