Spring til indhold

Trykmåling

Trykmåling : Differenstryk, overtryk, absolut tryk, vakuum, relativ tryk

Trykmåling med Autrol transmittere fra Duon består af en stærk serie af "smarte" HART baserede tryk, differenstryk og temperatur transmitter til meget konkurrencemæssige priser. Få den leveret forprogrammeret til opgaven.

Målecellen er en såkaldt differens eller symmetrisk kapacitiv konstruktion, hvilket giver en super stabil og robust trykmåling. Den symmetriske målecelle betyder, at man kan have et tryk på begge sider af målecellen på f.eks. 100 bar og stadig måle meget præcis en trykforskel på få mbar.

Tryktransmitterne benyttes typisk indenfor den mere "Heavy" industri som petrokemi, off-shore installationer, kemiske værker, kraftværker (herunder atomkraftværker) og skibe.

De forskellige modeller kan programmeres via en standard Hart terminal eller via en Pc-adapter og Pc-software.

Se mere på Autrol, leverandøren hjemmeside.

Se vor andre måleinstrumenter

Præsentation af Autrol transmitter

Funktioner trykmåling

- Trykmåling med kapacitiv sensor
- Nøjagtighed 0,075% af indstillet SPAN
- Langtids stabil
- Turn Down 100:1
- Kalibreret Span fra 1,5 mbar
- HART protokol
- Programmering via PC eller PDA
- LCD-display med ingeniørenheder
- Indbyggede taster til basis programmering
- Sanitær og flange tilslutning mulig
- 3100F version som totaliserende flowtransmitter

 

 Serien omfatter:

- Tryktransmittere til overtryk fra 5 mbar til 600 bar
- Tryktransmitter til absoluttryk fra 200 mbara til 20 bara
- Differenstryk fra 1,5 mbar til 69 bar med statisk tryk op til 140 bar
- Differenstryk fra 3,7 mbar til 207 bar med statisk tryk op til 310 bar
- Differenstryk fra 4,1 bar til 414 bar med statisk tryk op til 518 bar
- Tryk med remote seals samt kapillarrør