Spring til indhold

Gode råd om Termografikamera

Gode råd om termografikamera
Professionel termisk kamera

Der er efterhånden mange modeller af termiske kameraer eller termografi kameraer med diverse tilbehør på markedet og er du ikke bekendt med alle de tekniske specifikationer, så det kan være svært at sammenligne de forskellige produkter. Her vil vi forsøge at hjælpe dig udrede nogle begreber, der bør overvejes, før køb af et termografikamera. Spørgsmål, du bør have tænkt igennem, før du kontaktet os for drøftelse af kameraet er:

  • Hvad skal kameraet bruges til?
  • Krav til opløsning?
  • På hvilke temperaturer skal det termiske kamera bruges?
  • Indbygget digitalt kamera?
  • Vægt - skal kameraet bruges rundt omkring og bæres rundt eller i et laboratoriemiljø?
  • Behov - mulighed for at optage infrarød video med kameraet?
termografi

Forskellige termografibilleder

Her en forklaring af de forskellige tekniske parametre, som er gode at tjekke, før du køber et termografikamera


Antal pixel

Antallet af pixels, som registrerer varmestråling. Flere pixel giver flere informationer og klarere billeder. Contika har valgt ikke at markedsføre kameraer med mindre end 80 x 80 pixel. Med et sløret billede er analysemulighederne betydelig forværret, og formålet med de termografiske målinger har måske ingen mening.

Hvis man f.eks. angiver et godt kamera med 320*240 pixels som svarende til en værdi på 100% vil man kunne få følgende sammenligning.

Chipstørrelse 320*240 = 76.800 pixel = 100%
384*288 = 110.592 pixel = 144%
160*120 = 12.800 pixel = 25%
120*120 = 12.800 pixel = 17%
80*80   = 6.400 pixel  = 8%

Image Hyppighed/ hastighed

Angiver, hvor mange gange i sekundet billedet er opdateret. Ved at tage gennemsnittet af temperaturen på hvert punkt opnås en bedre nøjagtighed af temperaturangivelsen. Dette kræver, at kameraet har en høj billede frekvens, ellers kameraet skal holdes helt stabilt for at undgå slørede billeder. Desværre opgiver ikke alle producenter denne information. Kameraer med en billede frekvens på 50 Hz eller bedre giver en signifikant forskel til kameraer med 7 Hz.
Eksempelvis kan man vælge at benytte fire billeder til at lave en gennemsnitsberegning for god målenøjagtighed. Med et 50 Hz kamera skal kameraet holdes stille i 0,08 sekunder sammenlignet med et kamera på 7 Hz i 0,57 sekunder.

Synsfelt - FOV

Det visuelle felt angiver den vinkel, vandret og lodret, hvor linsen "ser". Et stort område (vidvinkel) betyder, at hver pixel til måling af varmestrålingen vil fylde et større område. Termiske kameraer er normalt udstyret med en linse med et passende synsfelt. Har du krav på andet fokus/synsfelt så kan de fleste af vores termiske kameraer suppleres med yderligere linser.

Indbygget digitalt kamera

Fordelen ved at have et indbygget digitalkamera, er at de to billeder optages samtidig og samme sted fra. De 2 billeder, det infrarøde og det visuelle billede, kan vises på termografikameraet, evt fusioneres til et billede, men kan også efterfølgende vises på Pc’en således at det er nemmere at bestemme hvor billedet blev taget.

Display

Bærbare termografikameraer indeholder et display hvor man kan se det termografiske billede samt det visuelle billede. Evt kan de to billeder blandes sammen/fusioneres. Nogle af de mere professionelle kameraer har foruden dette display også et okular, hvor man kan se det samme billede og dermed også i høj solskin.
Displayet kan også være et touchdisplay, hvor funktionerne kan vælges.

Lydoptagelse

Det er muligt at optage en lyd/stemme, når billedet er blevet taget. Denne stemmebesked gemmes sammen med billedet, og kan på Pc’en efterfølgende afspilles. Dette er en stor fordel, når du tager mange billeder, f.eks. termografering af eltavler, byggeri, termoplastisk eller termografi ved kontrol af maskiner og lignende. Det gør det nemmere at huske detaljer for hvert billede når man skal udarbejde en rapport.

Vægt

Skal kameraet bæres rundt til hurtige målinger har vægten en stor indflydelse på håndteringen. Jo mindre kameraet fylder og jo mindre det er jo nemmere er håndteringen og lysten til at tage det med rundt og op og ned af stiger og lejder.
Skal kameraet benyttes i en fast opstilling f.eks. på et kamerastativ har vægten mindre betydning.

Software

Et godt billede er ikke meget værd, hvis du ikke kan analysere det og nemt fremlægge resultaterne for dine kunder. Vi har valgt at levere en fuld version af den software, som kan udføre avancerede analyser og bruge den indbyggede rapportgenerator for på nem måde at præsentere det udførte arbejde. Omkostningerne ved denne software er typisk omkring 5 - 10.000 kr, som naturligvis skal tages hensyn til, når man sammenligner kameraer.Radiometriske billeder Et radiometrisk billede betyder at temperatur oplysninger er gemt i hver enkelt pixel.
Når billedet et taget har man mulighed for at ændre emissivitetstal for hvert pixel eller områder eller ændre den grafiske præsentation af billedet efter flere paletter. Der kan laves diverse analyser, men de oprindelige radiometriske oplysninger bevares i billedet. Nogle kameraer der ikke har så stor detaljeringsgrad lagrer midlede værdier for de pixels der ikke er der og simulerer således et større antal pixels end der er.
Et absolut krav for et termografikamera er at de originale radiometriske data lagres.

Det var nogle gode råd om termografikamera.

Vi håber du kan bruge vores gode råd til noget. Hvis der er yderligere spørgsmål kan du kontakte os.

Vi har tidligere haft en del både bærbare og stationære termografikameraer på programmet men der er nu kun en enkelt serie af stationære tilbage nemlig serien TIM der kan ses på denne side

Lidt teori om termografi.

Alle genstande udsender infrarød stråling fra dens overflade. Strålingens intensitet er afhængig af den aktuelle temperatur.
Ved hjælp af termografisk måleudstyr, kan den infrarøde stråling registres og omsættes til et temperaturbillede.
Omformningen af den infrarøde stråling foretages med en IR chip der typisk fungerer efter microbolometer princippet hvor varmestrålingen via optikken registreres på chippen. Kun på de ”gode” termografikameraer er den absolutte målenøjagtighed rimelig god i forhold til et infrarød termometer, men termografikameraet udmærker sig ved at kunne registrere ganske små temperaturforskelle imellem de enkelte pixel, helt ned til en forskel på 0,08°C imellem 2 pixel. Dermed vil det billede man kan se være en yderst præcis visning af temperaturforskel.

Temperatur er en vigtig parameter, både ved kontrol, vedligeholdelse og ved fejlsøgning.

Varmeudvikling er ofte den første indikation af fejl, defekt på komponenter eller løse forbindelser.
Ved at bruge termografering kan man opdage unormale tilstande i tekniske installationer, før havari og driftsstop.
- Termografering kan spare dig mange penge og har mange anvendelsesmuligheder både ved løbende vedligeholdelse, ved service og fejlsøgning på tekniske anlæg f.eks.
- Kontrol af el-tavler - ved idriftsætning og ved løbende sikkerhedstjek
- Kontrol af motorer, gear og lejer - finder overophedede komponenter
- Kontrol af køle- og varmeanlæg - tjek af varme-/ køleflader og isolering
- Kontrol af maskiner og maskindele - tjek af varmeafgivelse
- Kontrol af isolering og bygningsdele - tjek af isolering og utætheder
- Kontrol af fjernvarmerør - finder temperatur afvigelser og utætheder
se links til beskrivelse af måleopgaver øverst på denne side