Find lækager og utætheder i trykluftanlæg.

I disse tider med Kyoto-aftaler, miljøregnskaber, grøn bevidsthed, CO2 regnskab og energiafgifter der siger spar-to er der ikke "råd" til ikke at udnytte ressourcerne på den mest hensigtsmæssige måde.

Lækagesøger til trykluft

En lækagesøger er typisk en man køber én gang i sit liv og er for det meste en af de bedste investeringer man kan lave med kort tilbagebetalingstid. Så hvorfor ikke købe den bedste der er på markedet.
Sonaphone er produceret af ultralyds specialisterne fra Sonotec og er den mest følsomme på markedet.
Priser fra 14.000,- for et komplet ultralyds lækagesøger sæt leveret i kuffert.

lækagesøger i kuffert
Sonaphone lækagesøger serien

Utæthed og lækage

er absolut en uønsket og utilsigtet situation, og kan ofte være svært at identificere og eliminere, og bliver derfor ofte negligeret. Dette på trods af at lækager kan medføre både miljømæssige og økonomiske konsekvenser.En utæthed kan være så stor, at der ikke er tvivl om at den er der, hvorved man nemt kan vælge at gøre noget ved det.

I sagens natur bør der på sigt ikke være denne størrelses utætheder, men utætheder kan også være så små og uanselige, at det kan være svært at identificere problemet og derved være svært at komme problemet til livs. Ultralydssignalet opstår når en gas eller en væske trænger igennem en utæthed ved den interne friktion der herved opstår.

Lækagesøger sonaphone
søgning af utætheder i trykluft med lækagesøger

Video om brug af Sonaphone lækagesøger

Små utætheder kan på årsbasis nemt koste mange tusinde kroner i unødvendige energiudgifter. Dertil kommer så eventuelle miljømæssige aspekter med eventuelle miljøfremmede stoffer samt et ubrugbart energiforbrug. Mange steder er dette forhold allerede erkendt og der benyttes store ressourcer for at finde disse små utætheder.
Større utætheder kan normalt nemt detekteres med de menneskelige sanser, hvorimod der til mindre og meget små utætheder er nødvendigt at benyttes andre teknikker.

Til dette kan der benyttes et akustisk lytteudstyr. Ved at lytte ved høje frekvenser, dvs i ultralydsområdet kan der detekteres mindre utætheder end det øret kan opfatte. Sonaphone målesystem fra Sonotec kan både registrere luftbåret og faststofbåret støj fra utætheder i ultralydsområdet.

 

Måleudstyr

Målesystemet består af en retningsbestemt mikrofon, samt en forstærker der kan vise "støjen" i en bargraf, digital display eller i en højttaler/hovedtelefon, hvor frekvenserne er transformeret til det hørbare område. Med dette system kan selv meget små utætheder registreres.

Med målesystemet kan der også detekteres lysbuer og corona fra elektriske systemer. Sammen med et termografikamera benyttes disse således til at detektere om der er komponentfejl eller andre fejl i elektriske systemer hvilket er en meget vigtigt sikkerhedsparameter.