Spring til indhold

Lækagesøger til trykluft - Sonaphone

 

 

 

 

.

Brug Sonaphone lækagesøger

Find lækager og undgå ressourcespild

En elektronisk lækagesøger er typisk et udstyr man kun køber én gang i sit liv og er for det meste en af de bedste investeringer med kort tilbagebetalingstid. Så hvorfor ikke købe den bedste på markedet fra Sonotec.
Sonaphone er produceret af ultralyds specialisterne fra Sonotec og er den mest følsomme til detektion af lækage på markedet.
Priser fra 17.550,- for et komplet sæt leveret med kuffert til alle delene.

I disse tider med volsomme energipriser, internationale miljø-aftaler, grøn bevidsthed, miljøregnskaber, CO2 regnskab og energiafgifter er der ikke "råd" til luft eller energispild, hvor ressourcerne ikke benyttes på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi har lavet et program til udregning af årlige omkostninger ved trykluft ved forskellige tryk og lækagestørrelser som vist til højre hvor 10 ganske små huller løber op i en årlig udgift på næsten 80.000 kroner. Vi har regnet med der bruges 0,1 kWh til at producere 1 Nm3 trykluft og 1 kWh koster 2 kroner.

 

 


Vi har 3 Sonaphone versioner på programmet

Sonaphone Pocket

er den lille simple lækagesøger. Den leveres med Sonotec's berømte egenproducerede ultralydssensorer. Sonaphone Pocket benytter 2 stk AA batterier til ca 24 timers drift. Den leveres som standard med ultralydssensor til detektion af lækage, men der er flere forskellig typer sensorer der kan benyttes så den også kan fungere til check af lejer og vandudlader osv. Se mere i brochuren. Sonaphone Pocket benytter en fast målefrekvens på ca 40 kHz til detektering og måleværdien vises på skærmen.

Sonaphone Pocket lækagesøger

Sonaphone Pocket

Sonaphone (industri 4.0)

kan det samme som Pocket modellen, men den kan så meget mere. Enheden indeholder mikrofon og kamera så billeder, lydnotater, ultralydsfil osv kan lagres i enheden for dokumentation eller sammenligning med sidste gang man foretog en test. Samtidig kan målefrekvensen udvides til et meget større område således at man kan opfange meget mere lyd og samtidig udelukke nogen frekvenser der kan komme fra andre ting end lækager.

Expert App

Den største fordel ved Sonaphone industri 4.0 er muligheden for indlejret ekspertviden i selve apparatet i form af LeakExpert og SteamExpert. Det er 2 apps der er udviklet for at en utrænet bruger kan få hjælp fra eksperterne via Expert Appen ved hver måling. LeakExpert App'en kan som navnet antyder benyttes som lækagesøger. Den kan estimetere lækagens størrelse i liter pr sekund og samtidig graduere lækagerne så man kan koncentrere sig om at eliminere de største lækager først.

Sonaphone Industri 4.0

Sonaphone Industri 4.0

Dokumentation på PC

Der er mulighed for direkte på enheden at gemme lydprofilen, et billede af lækagen, en talebesked, tagnummer, alvorsgraden osv direkte på enheden. Disse information kan overføres til en PC hvor man kan udfærdige en rapport i en af Datasuite programmerne, V (Viewer), D (Desktop) eller S (server).

Den lille Viewer fungere lidt ala et Wordprogram hvor data fra Sonaphone nemt overføres og indsættes hvor det giver mening. Datasuite D er et noget større program hvor der er mulighed for at forberede en test seance med en rute for hvordan man gennemgår hele fabrikkens positioner Der genereres en plan for gennemgangen og data lagres i sammenlignende data. Ved opgradering med SteamExpert delen i Datasuite D kommer der en stor database med mange forskellige vandudladere med data om hvordan de skal måles og hvordan tallene så ud sidst.

Sonaphone E

er beregnet til brug som lækagesøger i Ex område og virker funktionsmæssigt som Sonaphone Pocket.

Sonaphone E lækagesøger til ex område

Sonaphone E

Brochure på Sonaphone E

Utæthed og lækage

er en uønsket og utilsigtet situation men ofte svær at identificere og eliminere, og bliver derfor ofte negligeret. Dette på trods af at lækager kan medføre både miljømæssige og økonomiske konsekvenser.

En utæthed kan være så stor, at der ikke er tvivl om at den er der. Man kan høre den med øret og man kan vælge at gøre noget ved det.

De store utætheder bør man naturligvis starte med at gøre noget ved. Men utætheder kan også være så små og uanselige at man ikke kan høre dem. Ofte er der bare rigtig mange af de små utætheder og de kan koste rigtig mange penge år efter år medmindre de bliver undersøgt og elimineret. Med en Sonapohone lækagesøger og f.eks LeakExpert App kan de små lækager detekteres og der er mulighed for at beregne hvor mange penge lækagen koster så det er muligt at sætte beløb på og beregne tilbagebetalingstiden for reparation af lækagen.

Sonaphone Pocket lækagesøger i kuffert

Sonaphone Pocket

LeakExpert - Bliv ekspert i lækagesøgning

LeakExpert er en app-baseret ekspertsystem til Sonaphone (industri 4.0).

Med LeakExpert kan man udføre en simpel og struktureret lækagesøgning hvor lækagerne kan klassificeres i  henhold til potentiale for besparelse samtidig med at test rutinerne integreres i systemet.

Under lækagesøgningen vurderes de enkelte lækager i en skala fra 1 til 5 afhængig af størrelsen. Vurderingen samt tekst, stemme besked og billeder af lokationen kan gemmes i udstyret og efterfølgende overføres til en pdf-rapport der kan bruges som en professionel rapport eller evaluering til sin kunde eller ledelsen. Alle data kan lagres i Sonaphone database der kan lette efterfølgende undersøgelser.

Se hvordan Leak Expert app'en virker.

Brochure på Leak Expert og video om Leak Expert video

SteamExpert - Bliv ekspert i test af vandudlader

SteamExpert er en App baseret ekspertsystem til Sonaphone (industri 4.0)

Denne App integrerer en masse ekspertviden i selve målingen så man ikke selv behøver være super ekspert for at kunne vurdere om en vandudlader fungerer som den skal.

Artikel om måling på dampfælder, se en video om SteamExpert.

Information om måling på vandudlader med SteamExpert fra leverandøren

Sonaphone Leak Expert
Lækagesøger Sonaphone Pocket

Sonaphone Pocket

Sonaphone Industri 4.0

Sonaphone Industri 4.0

Sonaphone E

Sonaphone E

test af vandudlader

Test af vandudlader

Små utætheder kan på årsbasis nemt koste mange tusinde kroner i unødvendige energiudgifter. Dertil kommer så eventuelle miljømæssige aspekter med eventuelle miljøfremmede stoffer samt et ikke brugbart energiforbrug. Mange steder er dette forhold allerede erkendt og der afsættes de nødvendige ressourcer for at finde disse små utætheder.
Større huller, brud eller ødelagte maskindele kan normalt nemt detekteres med de menneskelige sanser, hvorimod der til mindre og meget små utætheder er nødvendigt at benyttes andre teknikker.

Løsningen er Sonaphone lækagesøger

Til dette kan der benyttes et akustisk lytteudstyr. Ved at lytte ved høje frekvenser, dvs i ultralydsområdet kan der detekteres mindre utætheder end øret vil kunne opfatte. Sonaphone målesystem fra Sonotec kan både registrere luftbåret og faststofbåret støj fra utætheder i ultralydsområdet.

Lækagesøger - Måleudstyr

Målesystemet er elektronisk og består af en retningsbestemt ultralydsmikrofon, samt en forstærker der kan vise "støjen" i en bargraf, digitalt display eller i en højttaler/hovedtelefon, hvor frekvenserne er transformeret til det hørbare område. Med dette system kan selv meget små utætheder registreres.

Med målesystemet kan der også detekteres lysbuer og corona fra elektriske systemer. Sammen med et termografikamera benyttes disse således til at detektere om der er komponentfejl eller andre fejl i elektriske systemer hvilket er et meget vigtigt sikkerhedsparameter.

Sonaphone benyttes typisk til lækagesøgning og spotmåling på trykluftanlæg i rør og tanke på maskiner og anlæg, industriel produktion, reparation af bil og lastbil, energianlæg samt boreplatforme og skibe.

Demonstration af Sonaphone Pocket