Lækagesøger til trykluft

 

 

 

 

.

Brug lækagesøger. Find lækager og undgå ressourcespild

En elektronisk lækagesøger er typisk en man køber én gang i sit liv og er for det meste en af de bedste investeringer med kort tilbagebetalingstid. Så hvorfor ikke købe den bedste på markedet.
Sonaphone er produceret af ultralyds specialisterne fra Sonotec og er den mest følsomme til detektion af lækage på markedet.
Priser fra 17.550,- for et komplet sæt leveret med kuffert til alle delene.

I disse tider med internationale miljø-aftaler, grøn bevidsthed, miljøregnskaber, CO2 regnskab og energiafgifter er der ikke "råd" til luftspild hvor ressourcerne ikke benyttes på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi har 3 modeller på programmet.

  • Sonaphone (industri version 4.0)

  • Sonaphone Pocket (den lille simple)

  • Sonaphone E (Til ex områder)

Sonaphone Industri 4.0

Sonaphone Industri 4.0

Sonaphone Pocket

Sonaphone Pocket

Sonaphone E

Sonaphone E

LeakExpert - Blive ekspert i lækagesøgning

LeakExpert er en App baseret ekspertsystem til Sonaphone (industri 4.0).

Med LeakExpert kan man udføre en simpel og struktureret lækagesøgning hvor lækagerne kan klassificeres i  henhold til potentiale for besparelse samtidig med at test rutinerne integreres i systemet.

Under lækagesøgningen vurderes de enkelte lækager i en skala fra 1 til 5 afhængig af størrelsen. Vurderingen samt tekst, stemme besked samt billeder af lokationen kan gemmes i udstyret og efterfølgende overføres til en pdf rapport der kan bruges som en professionel rapport eller evaluering til sin kunde eller ledelsen. Alle data kan lagres i Sonaphone database der kan lette efterfølgende undersøgelser.

Se hvordan Leak Expert App'en virker her. Leak Expert

 

Der er nu også kommet en App til brug ved test af dampfælder og ventiler. Denne App kaldes SteamExpert.

Sonaphone Leak Expert

Utæthed og lækage

er absolut en uønsket og utilsigtet situation, og kan ofte være svært at spore, identificere og eliminere, og bliver derfor ofte negligeret. Dette på trods af at lækager kan medføre både miljømæssige og økonomiske konsekvenser. En utæthed kan være så stor, at der ikke er tvivl om at den er der, hvorved man nemt kan vælge at gøre noget ved det.

I sagens natur bør der på sigt ikke være denne størrelses utætheder, men utætheder kan også være så små og uanselige, at det kan være svært at identificere og analysere problemet og derved svært at komme problemet til livs. Ultralydssignalet opstår ved friktion i hullet ved en gaslækage hvor en gas eller bare trykluft slipper ud i fri luft.

lækagesøger i kuffert

Sonaphone Pocket