Spring til indhold

Lækagesøger til trykluft

 

 

 

 

.

Brug lækagesøger. Find lækager og undgå ressourcespild

En elektronisk lækagesøger er typisk et udstyr man køber én gang i sit liv og er for det meste en af de bedste investeringer med kort tilbagebetalingstid. Så hvorfor ikke købe den bedste på markedet fra Sonotec.
Sonaphone er produceret af ultralyds specialisterne fra Sonotec og er den mest følsomme til detektion af lækage på markedet.
Priser fra 17.550,- for et komplet sæt leveret med kuffert til alle delene.

I disse tider med internationale miljø-aftaler, grøn bevidsthed, miljøregnskaber, CO2 regnskab og energiafgifter er der ikke "råd" til luftspild hvor ressourcerne ikke benyttes på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi har 3 modeller på programmet.

  • Sonaphone (industri version 4.0)

  • Sonaphone Pocket (den lille simple)

  • Sonaphone E (Til ex områder)

Sonaphone Industri 4.0

Sonaphone Industri 4.0

Sonaphone Pocket

Sonaphone Pocket

Sonaphone E

Sonaphone E

LeakExpert - Blive ekspert i lækagesøgning

LeakExpert er en App baseret ekspertsystem til Sonaphone (industri 4.0).

Med LeakExpert kan man udføre en simpel og struktureret lækagesøgning hvor lækagerne kan klassificeres i  henhold til potentiale for besparelse samtidig med at test rutinerne integreres i systemet.

Under lækagesøgningen vurderes de enkelte lækager i en skala fra 1 til 5 afhængig af størrelsen. Vurderingen samt tekst, stemme besked samt billeder af lokationen kan gemmes i udstyret og efterfølgende overføres til en pdf rapport der kan bruges som en professionel rapport eller evaluering til sin kunde eller ledelsen. Alle data kan lagres i Sonaphone database der kan lette efterfølgende undersøgelser.

Se hvordan Leak Expert App'en virker her. Leak Expert

 

Der er nu også kommet en App til brug ved test af dampfælder og ventiler. Denne App kaldes SteamExpert.

Sonaphone Leak Expert

Utæthed og lækage

er absolut en uønsket og utilsigtet situation, og kan ofte være svært at spore, identificere og eliminere, og bliver derfor ofte negligeret. Dette på trods af at lækager kan medføre både miljømæssige og økonomiske konsekvenser. En utæthed kan være så stor, at der ikke er tvivl om at den er der, hvorved man nemt kan vælge at gøre noget ved det.

I sagens natur bør der på sigt ikke være denne størrelses utætheder, men utætheder kan også være så små og uanselige, at det kan være svært at identificere og analysere problemet og derved svært at komme problemet til livs. Ultralydssignalet opstår ved friktion i hullet ved en gaslækage hvor en gas eller bare trykluft slipper ud i fri luft.

lækagesøger i kuffert

Sonaphone Pocket

Små utætheder kan på årsbasis nemt koste mange tusinde kroner i unødvendige energiudgifter. Dertil kommer så eventuelle miljømæssige aspekter med eventuelle miljøfremmede stoffer samt et ikke brugbart energiforbrug. Mange steder er dette forhold allerede erkendt og der afsættes de nødvendige ressourcer for at finde disse små utætheder.
Større huller, brud eller ødelagte maskindele kan normalt nemt detekteres med de menneskelige sanser, hvorimod der til mindre og meget små utætheder er nødvendigt at benyttes andre teknikker.

 

Til dette kan der benyttes et akustisk lytteudstyr. Ved at lytte ved høje frekvenser, dvs i ultralydsområdet kan der detekteres mindre utætheder end det øret kan opfatte. Sonaphone målesystem fra Sonotec kan både registrere luftbåret og faststofbåret støj fra utætheder i ultralydsområdet.

Lækagesøger - Måleudstyr

Målesystemet er elektronisk og består af en retningsbestemt ultralydsmikrofon, samt en forstærker der kan vise "støjen" i en bargraf, digital display eller i en højttaler/hovedtelefon, hvor frekvenserne er transformeret til det hørbare område. Med dette system kan selv meget små utætheder registreres.

Med målesystemet kan der også detekteres lysbuer og corona fra elektriske systemer. Sammen med et termografikamera benyttes disse således til at detektere om der er komponentfejl eller andre fejl i elektriske systemer hvilket er en meget vigtigt sikkerhedsparameter.

Sonaphone benyttes typisk til lækagesøgning og spotmåling på trykluftanlæg i rør og tanke på maskiner og anlæg, industriel produktion, reparation af bil og lastbil, energianlæg samt boreplatforme og skibe.

Sonaphone findes i en Ex sikret version, Sonaphone E

Demonstration af Sonaphone Pocket