Lækagesøger til trykluft

Find lækager og undgå ressourcespild i trykluftanlæg.

I disse tider med internationale miljø-aftaler, grøn bevidsthed, miljøregnskaber, CO2 regnskab og energiafgifter er der ikke "råd" til luftspild hvor ressourcerne ikke benyttes på den mest hensigtsmæssige måde.

Lækagesøger til trykluft

En elektronisk lækagesøger er typisk en man køber én gang i sit liv og er for det meste en af de bedste investeringer man kan lave med kort tilbagebetalingstid. Så hvorfor ikke købe den bedste på markedet.
Sonaphone er produceret af ultralyds specialisterne fra Sonotec og er den mest følsomme til detektion af lækage på markedet.
Priser fra 14.000,- for et komplet sæt leveret med kuffert til alle delene.

lækagesøger i kuffert
Sonaphone lækagesøger serien

Utæthed og lækage

er absolut en uønsket og utilsigtet situation, og kan ofte være svært at spore, identificere og eliminere, og bliver derfor ofte negligeret. Dette på trods af at lækager kan medføre både miljømæssige og økonomiske konsekvenser. En utæthed kan være så stor, at der ikke er tvivl om at den er der, hvorved man nemt kan vælge at gøre noget ved det.

I sagens natur bør der på sigt ikke være denne størrelses utætheder, men utætheder kan også være så små og uanselige, at det kan være svært at identificere og analysere problemet og derved svært at komme problemet til livs. Ultralydssignalet opstår ved friktion i hullet ved en gaslækage hvor en gas eller bare trykluft slipper ud i fri luft.

Lækagesøger sonaphone
søgning af utætheder i trykluft med lækagesøger

Video om brug af Sonaphone lækagesøger

Små utætheder kan på årsbasis nemt koste mange tusinde kroner i unødvendige energiudgifter. Dertil kommer så eventuelle miljømæssige aspekter med eventuelle miljøfremmede stoffer samt et ikke brugbart energiforbrug. Mange steder er dette forhold allerede erkendt og der afsættes de nødvendige ressourcer for at finde disse små utætheder.
Større huller, brud eller ødelagte maskindele kan normalt nemt detekteres med de menneskelige sanser, hvorimod der til mindre og meget små utætheder er nødvendigt at benyttes andre teknikker.

Til dette kan der benyttes et akustisk lytteudstyr. Ved at lytte ved høje frekvenser, dvs i ultralydsområdet kan der detekteres mindre utætheder end det øret kan opfatte. Sonaphone målesystem fra Sonotec kan både registrere luftbåret og faststofbåret støj fra utætheder i ultralydsområdet.

Måleudstyr

Målesystemet består af en retningsbestemt ultralydsmikrofon, samt en forstærker der kan vise "støjen" i en bargraf, digital display eller i en højttaler/hovedtelefon, hvor frekvenserne er transformeret til det hørbare område. Med dette system kan selv meget små utætheder registreres.

Med målesystemet kan der også detekteres lysbuer og corona fra elektriske systemer. Sammen med et termografikamera benyttes disse således til at detektere om der er komponentfejl eller andre fejl i elektriske systemer hvilket er en meget vigtigt sikkerhedsparameter.

Sonaphone benyttes typisk til lækagesøgning og spotmåling på trykluftanlæg i rør og tanke på maskiner og anlæg, industriel produktion, reparation af bil og lastbil, energianlæg samt boreplatforme og skibe.