Spring til indhold

Lækagesøger med ultralyd - Sonaphone

 

 

 

 

.

Brug Sonaphone lækagesøger når det skal være nemt og hurtigt

Find lækager og undgå ressourcespild

En elektronisk lækagesøger er typisk et måleudstyr man kun køber én gang i sit liv og er for det meste en af de bedste investeringer med kort tilbagebetalingstid. Så hvorfor ikke købe den bedste på markedet fra Sonotec.
Sonaphone produceres af ultralyds specialisterne fra Sonotec og er den mest følsomme til detektion af lækage på markedet. Sonaphone er et multifunktion værktøj der ved tilslutning af forskellige sensorer kan benyttes til flere funktioner end lækagesøgning. Sonaphone kan også benyttes til elektriske anlæg til corona - partial discharge, test af vandudladere og lejediagnose.

Undgå at smøre det hele ind i lækageskum og en langsommelig test af hvor der kommer bobler ud. Brug en elektronisk lækagesøger der benytter ultralyd og er superhurtig.

I disse tider med volsomme energipriser, internationale miljø-aftaler, grøn bevidsthed, miljøregnskaber, CO2 regnskab og energiafgifter er der ikke "råd" til luft eller energispild, hvor ressourcerne ikke benyttes på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi har lavet en beregner til udregning af årlige omkostninger ved trykluft ved forskellige tryk og lækagestørrelser som vist til højre hvor 10 ganske små huller løber op i en årlig udgift på næsten 80.000 kroner. Vi har regnet med der bruges 0,1 kWh til at producere 1 Nm3 trykluft og 1 kWh koster 2 kroner.

Tabel til beregning af tab ved lækage i trykluft"

 

 


Vi har 3 forskellige ultralyd lækagesøgere på programmet

Sonaphone Pocket

er den lille simple "analoge" lækagesøger. Den leveres med Sonotec's berømte egenproducerede analoge ultralydssensorer. Sonaphone Pocket benytter 2 stk AA batterier til ca 24 timers drift. Leveres som standard med ultralydssensor til detektion af lækage. Der kan også tilsluttes andre sensorer så den også kan bruges til lejediagnose, partiel discharge, check af vandudlader osv. Se mere i brochuren. Sonaphone Pocket benytter et smalt og optimeret frekvensbånd til lækagesøgning på omkring 40 kHz til detektering. Måleværdien i dB vises på skærmen og frekvenstransformeres så den kan høres i de medfølgende hovedtelefoner.

Priser fra 17.550,- for et sæt til lækagesøgning leveret med kuffert til alle delene.

Lækagesøger Sonaphone Pocket

Sonaphone Pocket

Sonaphone III (Industri 4.0)

er den nye (version 3), avancerede og digitale version. Det fuldt ud digitale design giver et hav af muligheder så den kan så meget mere end Sonaphone Pocket. Foruden selve lækagesøgningen er der en alsidig mulighed for at kunne dokumentere de enkelte målinger/lækager.

Sensorerne er digitale og kan levere mange værdifulde informationer til elektronikken. Målefrekvensen er udvidet så det nu kan måle fra 20 kHz til 100 kHz hvorved man kan benytte udstyret til mange flere måleopgaver. Man kan opfange meget mere lyd og samtidig udelukke nogen frekvenser der kan komme fra andre ting end det man leder efter. Enheden indeholder almindelig mikrofon og kamera så billeder, lydnotater, ultralydsfil osv kan lagres i enheden for dokumentation eller sammenligning med sidste gang man foretog en test.

Industri 4.0

Den benævnes Industri 4.0 eller den 4. industrielle revolution, hvor damp, elektricitet og automatisering var de første 3. Industri 4.0 baseres på masser af data til optimering øget produktivitet og konkurrenceevne. Sonaphone III opsamler og lagrer masser af data til dokumentation og optimering af forebyggende vedligehold ved lækagesøgning og test af dampfælder.

Expert App

Enheden har et fint stort touchscreen display, stort regnekraft og datalager. Det giver mulighed for nemmere betjening ved at tilbyde App's til enheden med ekspert funktionalitet indlejret. Der er indtil videre 2 apps der kan tilknyttes Sonaphone, nemlig LeakExpert og SteamExpert. De 2 apps er udviklet så en utrænet bruger kan få hjælp fra eksperterne via Expert Appen ved hver måling. LeakExpert App'en bliver som navnet antyder benyttet ved lækagesøgning. Den indstiller frekvensområdet til det optimale og kan estimere lækagens størrelse i liter pr sekund og samtidig graduere lækagerne så man kan koncentrere sig om at eliminere de største lækager først. SteamExpert App benyttes i forbindelse med test af vandudlader hvor temperatur og udladerens akustiske støj kvalificeres. Efter en større gennemgang hvor de enkelte målepunkter er lagret i enheden kan man producere en pdf tilstandsrapport og lagre den på PC.

Sonaphone Industri 4.0

Sonaphone Industri 4.0

Dokumentation

Sonaphone kan benyttes med eller uden de ovenfor beskrevne Expert App's. En måling kan indeholde en fil med den akustiske støjmåling (ultralyd transformeret til hørbar område), foto, indtalt besked, notater og angivelse af lækagens størrelse og pris sammen med en vurdering på en skala fra 1 til 5 hvor stor lækagen er. Alle disse værdier lagres i enheden og direkte på enheden kan man generere en samlet fil der kan overføres til en PC for lagring og dokumentation.

Til Sonaphone forefindes der en PC software, kaldet Datasuite, der kan leveres i 3 forskellige udgaver. V for Viewer, D for Desktop og S for server

Den lille Viewer er beregnet til at kunne vise de data som er blevet målt med Sonaphone. Softwaren er ikke nødvendig men kan benyttes i forbindelse med lækagesøgning. Datasuite D er en større pakke hvor man kan planlægge en rute rundt i fabrikken for test af vandudladere. Der genereres en plan for gennemgangen og data lagres i sammenlignende data. Denne software har ikke så stor fordel ved lækagesøgning da det er svært at vise hvor lækagerne er i forvejen, men den har en supergid funktion i forbindelse med vandudladere. Datasuite D og S kan opgraderes med SteamExpert så der bliver tilknyttet en stor database af mange forskellige typer vandudladere med data om hvordan de skal måles og hvordan tallene så ud sidst.

SonaScreen

er et helt nyt koncept og er et akustisk kamera der indeholder 72 ultralydsmikrofoner hvilket muliggør visualisering af utætheder i position og størrelse. Se utæthederne. Også meget anvendelig til elektrisk inspektion af elskabe eller luftledninger og transformerstationer.

Link til Sonascreen

Utæthed og lækage

er en uønsket og utilsigtet situation men ofte svær at identificere og eliminere, og bliver derfor ofte negligeret. Dette på trods af at lækager kan medføre både miljømæssige og økonomiske konsekvenser.

En utæthed kan være så stor, at der ikke er tvivl om at den er der. Man kan høre den med øret og man kan vælge at gøre noget ved det.

De store utætheder bør man naturligvis starte med at gøre noget ved. Men utætheder kan også være så små og uanselige at man ikke kan høre dem. Ofte er der bare rigtig mange af de små utætheder og de kan koste rigtig mange penge år efter år medmindre de bliver undersøgt og elimineret. Med en Sonapohone lækagesøger og f.eks LeakExpert App kan de små lækager detekteres og der er mulighed for at beregne hvor mange penge lækagen koster så det er muligt at sætte beløb på og beregne tilbagebetalingstiden for reparation af lækagen.

Sonaphone Pocket lækagesøger i kuffert

Sonaphone Pocket

LeakExpert - Bliv ekspert i lækagesøgning

LeakExpert er en app-baseret ekspertsystem til Sonaphone (industri 4.0).

Med LeakExpert kan man udføre en simpel og struktureret lækagesøgning hvor lækagerne kan klassificeres i  henhold til potentiale for besparelse samtidig med at test rutinerne integreres i systemet.

Under lækagesøgningen vurderes de enkelte lækager i en skala fra 1 til 5 afhængig af størrelsen. Vurderingen samt tekst, stemme besked og billeder af lokationen kan gemmes i udstyret og efterfølgende overføres til en pdf-rapport der kan bruges som en professionel rapport eller evaluering til sin kunde eller ledelsen. Alle data kan lagres i Sonaphone database der kan lette efterfølgende undersøgelser.

Se hvordan Leak Expert app'en virker.

Brochure på Leak Expert og video om Leak Expert video

SteamExpert - Bliv ekspert i test af vandudlader

SteamExpert er en App baseret ekspertsystem til Sonaphone (industri 4.0)

Denne App integrerer en masse ekspertviden i selve målingen så man ikke selv behøver være super ekspert for at kunne vurdere om en vandudlader fungerer som den skal.

Artikel om måling på dampfælder, se en video om SteamExpert.

Information om måling på vandudlader med SteamExpert fra leverandøren

Sonaphone Leak Expert
Lækagesøger Sonaphone Pocket

Sonaphone Pocket

Sonaphone Industri 4.0

Sonaphone

test af vandudlader

Test af vandudlader

Små utætheder kan på årsbasis nemt koste mange tusinde kroner i unødvendige energiudgifter. Dertil kommer så eventuelle miljømæssige aspekter med eventuelle miljøfremmede stoffer samt et ikke brugbart energiforbrug. Mange steder er dette forhold allerede erkendt og der afsættes de nødvendige ressourcer for at finde disse små utætheder.
Større huller, brud eller ødelagte maskindele kan normalt nemt detekteres med de menneskelige sanser, hvorimod der til mindre og meget små utætheder er nødvendigt at benyttes andre teknikker.

Løsningen er Sonaphone lækagesøger

Til dette kan der benyttes et akustisk lytteudstyr. Ved at lytte ved høje frekvenser, dvs i ultralydsområdet kan der detekteres mindre utætheder end øret vil kunne opfatte. Sonaphone målesystem fra Sonotec kan både registrere luftbåret og faststofbåret støj fra utætheder i ultralydsområdet.

Lækagesøger - Måleudstyr

Målesystemet er elektronisk og består af en retningsbestemt ultralydsmikrofon, samt en forstærker der kan vise "støjen" i en bargraf, digitalt display eller i en højttaler/hovedtelefon, hvor frekvenserne er transformeret til det hørbare område. Med dette system kan selv meget små utætheder registreres.

Med målesystemet kan der også detekteres lysbuer og corona fra elektriske systemer. Sammen med et termografikamera benyttes disse således til at detektere om der er komponentfejl eller andre fejl i elektriske systemer hvilket er et meget vigtigt sikkerhedsparameter.

Sonaphone benyttes typisk til lækagesøgning og spotmåling på trykluftanlæg i rør og tanke på maskiner og anlæg, industriel produktion, reparation af bil og lastbil, energianlæg samt boreplatforme og skibe.

Demonstration af Sonaphone Pocket