Spring til indhold

Brugen af Dataloggere:

Praktiske Vejledninger

Velkommen til vores guide om dataloggere – uundværlige værktøjer til registrering og overvågning. Før den digitale æra krævede det manuel indførsel af vigtige måleværdier i en logbog, som temperaturmålinger på apoteker. I dag kræver det hurtigere og mere omkostningseffektive løsninger, hvilket dataloggere elegant imødekommer.

Hvorfor Bruge en Datalogger?

Dataloggere, herunder temperaturloggere, kan bruges til mere end blot dokumentation i forbindelse med medicin- og fødevarelagring. De måler og logger også fugtighed, barometertryk, CO2-niveauer samt diverse elektriske parametre som mV, mA og impulser.

Anvendelsesområder:

Vores dataloggere finder typisk anvendelse inden for produktion, lagring og transport af medicin og fødevarer, såvel som i laboratorier. De bruges også til udstilling og transport af museumsgenstande, samt i landbrug til transport, dyrkning og miljøovervågning.

Formål med Dataloggere:

Dataloggere er designet til at følge og registrere forløb, såsom temperaturændringer, eller for at indfange uventede hændelser.

Typer af Dataloggere:

  1. Dataloggere: Registrerer data fra sensorer med jævne mellemrum.
  2. Eventloggere: Tidsregistrerer specifikke hændelser.
  3. Alarmloggere: Alarmerer ved overskridelse af indstillede grænseværdier, f.eks. høj temperatur.
  4. Digitale loggere: Bruges til digitale kommunikationssystemer (behandles ikke her).

Funktionsmåde af en Datalogger:

Moderne dataloggere indeholder indgange til tilslutning af sensorer, datalager, ur/timer, display og/eller tilslutningsmuligheder.

  1. Indgange: Nogle loggere har indbyggede sensorer, mens andre kan tilslutte eksterne målesignaler.
  2. Datalager: Opbevarer indsamlede data.
  3. Ur eller timer: Daterer præcist hver logning for nøjagtig tidsstempel.
  4. Display: Viser data og ekstremværdier; ikke essentielt, men nyttigt.

Tilslutningsmuligheder:

For dokumentation kan data overføres til en PC via USB, kabel eller trådløst. Nogle har også ethernet- eller Modbus-tilslutning.

Alternativer til Fysisk Tilslutning:

Trådløs kommunikation (WiFi, Bluetooth, ZigBee) og IoT-netværk er moderne alternativer. Nogle loggere har indbygget WiFi og kan overføre data til skyen.

Alarmering:

Dataloggere bruges ikke kun til dokumentation, men også til fejlfinding og alarmering. Trådløse alarmer via e-mail eller SMS er ideelle til at advare om fejltilstande på afstand.

brug datalogger