Spring til indhold

Kalibrering af datalogger- Kan jeg gøre det selv?

Kalibreringscertifikat

Når man køber en datalogger leveres den typisk uden kalibreringscertifikat.

Dataloggerens målenøjagtighed er specificeret i brochuren og i manualen og måske er der mulighed for at få et generelt certifikat hvor producenten præciserer at dataloggeren overholder de lovede specifikationer.

De fleste dataloggere kan leveres med et dedikeret kalibreringscertifikat, der angiver målenøjagtigheden i et eller flere målepunkter og med angivelse af dataloggerens serienummer.

Et certifikat koster naturligvis ekstra og kan faktisk være en bekostelig affære i forhold til dataloggerens pris.

kalibrering af datalogger

Men er kalibrering nu nødvendigt?

Det afhænger af hvad dataloggeren skal bruges til og hvor kritisk det er at den måler korrekt.

Nogle gange er der myndighedskrav om et kalibreringscertifikat samt regelmæssig kalibrering især hvis det er fødevarer eller medicin der er tale om. I andre situationer kan også være kritisk at kunne måle og logge temperaturen meget nøjagtigt.

Er der krav om certifikat skal der selvfølgelig sådan et til og er derfor nødvendigt.

Kan man selv kalibrere?

Man har altid mulighed for selv at lave en sammenligning imellem sin datalogger og en temperaturmåler (reference) som man stoler på eller evt. en ny datalogger, man lige har anskaffet sig og har et certifikat.

Når man laver sammenligningen skal man være meget omhyggeligt med at skabe ens og stabil temperatur for de to målere/loggere. Hvis de to værdier viser det samme eller indenfor den tolerance man kan acceptere kan man argumentere for at målingen er korrekt.

Hvis der er en stor afvigelse bør man undersøge om man har gjort noget galt. Har man ikke det er det værd at overveje at skrotte loggeren.

Hvis der er en mindre afvigelse men alligevel udenfor acceptgrænsen skal man gøre sig et valg.

Enten kan man notere sig afvigelsen og tage højde for det fremover eller kan man justere loggeren så den viser det samme som referencen.

Justering af visningen?

Hvis valget er at forsøge sig med at justere sin datalogger er det en række ting man skal sikre sig for at det ikke går helt galt.
Først og fremmest er det ikke alle dataloggere der kan justeres, men mange kan. F.eks vores Microlite, Picolite, DaqLink og DaqPro dataloggere se www.contika.dk/datalogger

Kalibrering og justering i praksis?

Hvis man vil foretage justering er det yderst vigtigt at lave en så nøjagtig sammenligning som muligt ved de temperaturer man vil justere på.

Hvis man f.eks. ønsker at lave en kalibrering/justering ved stue- og køleskabstemperatur skal man kunne frembringe disse to temperaturer. De professionelle akkrediterede kalibreringsbureauer benytter typisk et klimaskab hvor disse temperaturer kan holdes stabilt.

Hvis man vil prøve dette selv har man dog også nogle muligheder.

Det er som nævnt meget vigtigt at kunne skabe en meget stabil temperatur over en periode. Det er nogenlunde nemt ved stuetemperatur, men der anbefales at anbringe logger og reference i en termokasse eller flamingokasse så temperaturen ikke er påvirket af omgivelserne som en dør der går op. Man skal også sikre sig at der logges med et kort interval så det ikke er gamle data man sammenligner med.

I køleskab er det mere problematisk da kompressoren starter og stopper med mellemrum. Det skaber temperaturvariationer over tid og sted i form af afstand til kølepladen bagerst i køleskabet. Man kan derfor med fordel anbringe loggeren og referencen i en plastpose i et vandbad af en vis størrelse, så holdes temperaturvariationen lav.

Herved kan man lave en sammenligning imellem referencens og loggerens måling ved de 2 temperaturer.

Disse værdier noteres i et skema og benyttes ved justeringen der typisk udføres ved hjælp af PC-softwaren. I tilfældet med de nævnte af vores loggere gøres det med softwaren Datasuite.

Under menupunktet ”calibration” indtaste de to værdisæt og loggeren bliver justeret til at vise det samme som referencen.

Husk efterfølgende at lave en sammenligning ved de to temperaturer igen for at sikre at justeringen er udført korrekt.

Vi har lavet en kort video om denne kalibrerings rutine for en Microlite datalogger

 

Se mere om vore dataloggere her