Spring til indhold

Kalibrering af datalogger- Kan jeg gøre det selv?

Kalibreringscertifikat

Når man køber en datalogger leveres den typisk uden kalibreringscertifikat, men de fleste dataloggere kan leveres med et certifikat, der angiver målenøjagtigheden i et eller flere målepunkter.
Et certifikat koster naturligvis ekstra og kan faktisk være en bekostelig affære i forhold til prisen på selve dataloggeren.

Et kalibreringscertifikat er et stykke papir med en beskrivelse af at netop denne (serienummer) datalogger har været testet og sammenholdt med en anden kalibreret referencemåler. Certifikatet beskriver dato/tid for kalibreringen samt de eventuelle afvigelser der er i forhold til referencemåleren. Certifikatet skal indeholde beskrivelse af referencemåleren som type, serienummer og kalibreringsdato. Derved et det muligt at spore kalibreringen tilbage i historikken. Man kan kalde det en sporbar kalibrering.

Leveres dataloggeren uden certifikat kan man forholde sig til enhedens målenøjagtighed som specificeret i brochure/manual.  Nogen gange er der mulighed for at få et generelt certifikat hvor producenten præciserer at dataloggeren overholder de lovede specifikationer. Dette certifikat nævner dog ikke specifikt den enkelte datalogger, men som generelt gældende i henhold til specifikationer på de komponenter der er brugt til produktionen (typisk i et ISO certificeret miljø).

Kalibrering af datalogger

Men er kalibrering nødvendigt?

Det afhænger af hvad dataloggeren skal bruges til og hvor kritisk det er at den måler korrekt. I bund og grund måler en datalogger ikke mere nøjagtig efter kalibrering. Man ved bare hvor meget afvigelse der eventuelt er.
Der kan være et  myndighedskrav om et kalibreringscertifikat samt regelmæssig kalibrering især hvis det er indenfor fødevare eller medicin området der er tale om. I andre tilfælde kan det også være kritisk at kunne måle og logge temperaturen meget nøjagtigt.
Er der krav om certifikat skal der selvfølgelig være sådan et.

Hvor ofte skal en datalogger kalibreres?

Det er meget forskelligt hvor ofte der skal kalibreres. Der er ikke noget krav fra fabrikanten for kalibrering med et bestemt interval. Leverandøren kan anbefale til hvor ofte de tænker det er nødvendig at kalibrere. Om der er brug for re-kalibrering og hvor ofte er typisk bestemt af måleopgaven. Måske er det en yderst vigtig proces der påbyder at kalibrere hver gang den skal bruges eller måske en gang om ugen.I forbindelse med datalogning i forbindelse med medicin eller fødevarer er der ofte myndighedskrav om et kalibreringscertifikat og regelmæssig re-kalibrering. I andre situationer kan også være kritisk at kunne dokumentere at man måler og logger med stor nøjagtighed.

Typisk vil en anbefaling fra leverandøren lyde på re-kalibrering 1 gang om året.

Kan jeg selv kalibrere en datalogger?

Man har altid mulighed for selv at lave en sammenligning imellem sin datalogger og en referancemåler. At kalibrere betyder at sammenligne 2 værdier.

Vil man i gang med at kalibrere kræver det først og fremmest en referencemåler som man stoler på f.eks en ny datalogger, man lige har anskaffet sig og med et certifikat. Desuden kræver det at man kan lave nogle stabile kalibreringsforhold, dva meget stabilt temperatur eller fugt. Det kan være tricky en gang imellem men en isoleret kasse kan være meget nyttig.
Under kalibreringen er det meget vigtigt at være meget omhyggeligt med at skabe ens og stabil temperatur for de to målere/loggere.

Når man i en periode har haft stabile forhold kan de 2 målinger sammenlignes og man har udført sin kalibrering. Sammenligningen vil vise om dataloggeren stadigvæk ligger indenfor den ønskede afvigelse.
Er måleværdierne indenfor acceptkriterierne er alt i orden og loggeren kan fortsat bruges og måleværdierne under kalibreringen kan bruges til dokumentation.
Hvis der er en større afvigelse bør man undersøge om man har gjort noget galt. Har man ikke det er det værd at overveje at skrotte loggeren.

Hvis der er en lille afvigelse som er udenfor acceptgrænsen skal man gøre sig et valg.
Man kan notere sig afvigelsen og tage højde for det fremover
Man har måske mulighed for at justere loggeren så den viser korrekt igen.

Justering af visningen?

Hvis der er mulighed for at justere sin datalogger er det en række ting man skal sikre sig for at det ikke går helt galt.
Det er igen meget vigtigt at kunne lave nogle stabile forhold (f.eks temperatur og fugt). Når man har foretaget en justering efter foreskrifterne starter man helt forfra med kalibreringsrutinen som beskrevet ovenfor.
Bemærk at det ikke er alle dataloggere der kan justeres. Vi har nogen på programmet som F.eks Microlite, Microlog og Picolite og se www.contika.dk/datalogger

Kalibrering og justering i praksis?

Hvis man vil foretage justering er det yderst vigtigt at lave en så nøjagtig sammenligning som muligt ved de temperaturer man vil justere på.

Hvis man f.eks. ønsker at lave en kalibrering/justering ved stue- og køleskabstemperatur skal man kunne frembringe disse to temperaturer. De professionelle akkrediterede kalibreringsbureauer benytter typisk et dyrt klimaskab hvor disse temperaturer kan holdes stabilt.

Hvis man vil prøve dette selv har man dog også nogle muligheder.
Det er som nævnt meget vigtigt at kunne skabe en meget stabil temperatur over en periode. Det er nogenlunde nemt ved stuetemperatur, men der anbefales at anbringe logger og reference i en termokasse eller flamingokasse så temperaturen ikke er påvirket af omgivelserne som en dør der går op. Man skal også sikre sig at der logges med et kort interval så det ikke er gamle data man sammenligner med.
I køleskab er det mere problematisk da kompressoren starter og stopper med mellemrum. Det skaber temperaturvariationer over tid og sted i form af afstand til kølepladen bagerst i køleskabet. Man kan derfor med fordel anbringe loggeren og referencen i en plastpose i et vandbad af en vis størrelse, så holdes temperaturvariationen lav.

Herved kan man lave en sammenligning imellem referencens og loggerens måling ved de 2 temperaturer.
Disse værdier noteres i et skema og benyttes ved justeringen der typisk udføres ved hjælp af PC-softwaren. I tilfældet med de nævnte af vores loggere gøres det med softwaren Datasuite.
Under menupunktet ”calibration” indtaste de to værdisæt og loggeren bliver justeret til at vise det samme som referencen.

Husk efterfølgende at lave en sammenligning ved de to temperaturer igen for at sikre at justeringen er udført korrekt.
Vi har lavet en kort video om denne kalibrerings rutine for en Microlite datalogger

Se mere om vore dataloggere her