Spring til indhold

Infrarød temperaturmåling

Infrarød temperaturmåling med et pyrometer er en yderst interessant målemetode og byder på store fordele

Berøringsfri måling

Sensoren måler berøringsfrit så målingen påvirker ikke det emne der måles på og der kan måles på bevægelige emner

Hurtig og lille

Der kan foretages en lynhurtig måling på helt ned til 5µs og i en måleplet helt ned til 0,2 mm i diameter

Alsidig måling

Der kan måles på emner med en temperatur fra -50 til 4000°C og målingen kan nogen gange foretages igennem et vindue

Se hele vores store program af infrarøde temperaturmålere fra Impac, Lumasense, Osensa og Micro-Epsilon

Hvad bruger man en infrarød temperaturmåler til?

Pyrometre med infrarød måleteknik kan benyttes til mange forskellige måleopgaver indenfor temperaturmåling eller temperaturkontrol. Den største anvendelse af et pyrometer er måling på varmt metal og glas ved støbning, hærdning og opvarmning osv.

Når det er sagt så er der faktisk også rigtig mange andre ting som måleprincippet er yderst velegnet til.
F.eks. måling på opvarmning af plast og plastfilm (blown film), korn, chokolade, ekstrudering af foderpiller, småkager, halvleder, fødevarer, frostvarer, medicin, solceller, papir, asfalt, cement og beton, limning, glasfiber, energi i form af kul og biomasse.

Det forhold at et pyrometer er berøringsløs og måler den infrarøde udstråling giver åbenbare fordele indenfor mange områder hvor det er en fordel at emnet ikke berøres under målingen eller hvor produktet man måler på flytter sig.

Vi har igennem tiden været involveret i rigtig mange spændende måleopgaver hvor det at benytte den infrarøde måleteknik virkelig gav mening.

Eksempelvis:

 • Måling af temperaturen på en stempelring i en skibsmotor
 • Test af temperaturen på en airbag under aktivering
 • Måling af temperatur i cementmixer
 • Temperaturmåling på asfalt under produktion og brug
 • Måling på flydende stenmasse til stenuld produktion
 • Flammen (flaren) på flaretårn på boreplatform og raffinaderi
 • CO2 temperaturen i ovn til affaldsforbrænding
 • Temperaturmåling på aluminium til ekstrudering
 • Måling på flydende silicium til lyslederproduktion
 • Måling af temperatur i en roterende pizza stenovn
 • Temperaturmåling ved induktionsopvarmning
 • Temperaturen på en kunstgræs fodboldbane
 • Istemperaturen i skøjtehaller
 • Temperatur af tandimplantat i MR scanner

Der er mange spændende måleopgaver, så tag os med på råd, så vi kan finde den bedst egnede måler til opgaven. Kontakt os her

infrarød temperaturmåler

Infrarød temperaturmåling

infrarød temperaturmåling

Pyrometer til måling ved induktions opvarmning

Teknikken bag infrarød temperaturmåling

Temperaturmåling med infrarød måleteknik eller pyrometri er i blevet meget udbredt, både som transportabel testmåler og til fast montage til mange forskellige måleopgaver.

Måleprincippet byder på åbenlyse fordele som:

●  berøringsløs måling
●  ingen påvirkning af det objekt man måler på
●  måling på bevægelige objekter
●  målingen er lynhurtig
●  måling på varme og kolde emner, fra -50 til 4000°C
●  måling igennem et vindue
●  spotmåling ned til 0,2 mm

pyrometer til induktions opvarmning

Infrarød måleteknik er en metode der har været anvendt i mange år. Princippet i den infrarøde teknik er at varme udstråles som elektromagnetisk stråling eller lys. Varmen bliver primært udstrålet som infrarøde lysstråler, og det er dette lys et pyrometer kan opfange. Intensiteten og bølgelængden af den infrarøde stråling er afhængig af emnet og dets varme, så derfor kan et pyrometer berøringsløst måle emnets temperatur.
Efterhånden er princippet blevet mere udbredt og måleteknikken forfinet således at sensoren er særlig følsom indenfor visse infrarøde bølgelængder, således at infrarødt lys ved andre bølgelængder ikke måles med.
Der findes efterhånden til hver opgave et velegnet pyrometer, og kan typisk leveres både til fast montage eller som bærbar version.

Når man skal købe et pyrometer er der visse ting man bør overveje før købet:

●  Hvilke materiale(r) skal der måles på
●  Hvilke temperaturområder kan blive aktuelt
●  Hvor stort et område skal der måles på
●  Er der anden infrarød stråling (baggrundsstråling) i området
●  Hvad er omgivelsestemperaturen hvor sensoren skal benyttes
●  Hvor hurtigt skal der kunne måles
●  Er der noget imellem sensoren og varmekilden. (glas, støv, em, partikler osv)

Har man styr på disse ting kan de fleste fejlkilder undgås, ellers ring til os på 86245066 og hør nærmere.

termografi billede