Spring til indhold

Flowmåler til trykluft fra VP Instruments

VP FlowScope. En flowmåler skabt til at måle på trykluft til en fornuftig pris.

Brug en flowmåler til trykluft og lær dit forbrugsmønster at kende og spar penge

Trykluft benyttes rigtig mange steder og er en dyr energiform, men der er mange penge at spare ved at kende forbruget. Flowmålerne er et super godt redskab til implementering af et energiledelsessystem jævnfør ISO 50001 standarden for energiledelse.
Flowmåleren indeholder tryk og temperatursensor til indikation, hvilket er nøgledata for energiforbruget.

VP FlowScope flowmåler

En flowmåler til trykluft har primært to opgaver.

 •  Til afregning imellem en trykluft forsyner og en eller flere aftagere. Det kan være mellem forskellige virksomheder men også indenfor samme virksomhed hvor forbruget afregnes for at optimere forbrugsmønstret.
 •  Til forbrugsoptimering. Kendskab til det nøjagtige forbrugsmønster giver mulighed for at optimere sammensætningen af kompressorer, flere eller færre eller en anden størrelse. Samtidig er det meget nemmere at få et overblik over tomgangsforbruget eller lækagesituationen og følge udviklingen. Det fortæller kompressorens energiforbrug ikke nødvendigvis noget om.
 • Det kan sagtens være slitage der giver en dårlig udnyttelsesgrad af energien. Se mere om Energi management
Flowmåler til trykluft

Måleprincip

VP FlowScope flowmåler benytter det termiske princip i form af en patenteret chip (ThermaBridge) til at detektere flowmængden af en gas (trykluft eller gas) i enheden Nl/min (normal liter pr minut). Det er altså ikke flowhastigheden eller l/min den måler men mængden der kommer igennem røret uafhængig af trykluftens vægtfylde som er afhængig af luftens tryk og temperatur. Der er desuden mulighed for at måle bidirektionel flow, dvs at den kan måle flow i begge retninger.

Flowmålerne leveres altid med kalibreringscertifikat (trykluft) hvilket sikrer en målenøjagtighed på flow på 0,5% fs.

Se mere om måleteknik af VP FlowScope her.

Generelle specifikationer

 • Minimalt tryktab
 • Stort måleområde op til 300:1
 • Flowmålerne kan konfigureres via software (USB eller ethernet)
 • Baggrundsbelyst display til visning af 3 af parametrene: Flow, Tryk, Temperatur, Totalflow
 • Datalogger som option, især til audit
 • Udgang analog. 4-20 ma, puls (ma)
 • Udgang digitalt. Modbus RTU (RS 485), Ethernet
 • Mulighed for bi-direktional måling
 • Display kan vendes elektronisk
 • Måling på luft og kvælstof. Andre gasser som CO2, ilt, argon, de fleste tørre og ikke korrosive gasser med special kalibrering.

VP FlowScope leveres i to versioner:

 • FlowScope (In-line, eller indbygning) til mindre rør op til 50 mm / 2", kan benyttes til afregning (med certifikat) og forbrugsmønster.
 • FlowScope (indstik) til større rør (fra 50 mm), kan benyttes til afregning, forbrugsmønster samt som et auditkit, hvor måleren kan flyttes rundt til forskellige nøglepunkter.

VP FlowScope In-line

Flowmåler til trykluft og gas til rør dimensioner:  DN 15, DN 25 og DN 50
Leveres med passende rørstykker med gevind og med kalibreringscertifikat.
Måler op til 1000 Nm3/time ved DN 50.
Udgang: Modbus samt 4-20 ma eller puls, usb (ved display) for programmering
Display til visning af aktuelt og opsummeret flow samt temperatur og tryk.
Mulighed for eksternt display eller datalogger.

Se brochure på In-Line flowmåler

Flowmåler til trykluft
VP FlowScope flowmåler til trykluft

VP FlowScope IN-Line

VP FlowScope M Insert (Indstik)

Flowmåler til trykluft og gas til rør fra DN 50 og opefter.

Der monteres en ½" studs (samt evt kuglehane) vinkelret på røret hvori sensoren monteres.
Måleområde 0 - 150Nm/s (hastighed, omregnes til Nm3/h ud fra rør dimension)
Udgang: Modbus, Ethernet samt 4-20 ma eller puls, usb for programmering

Måleren kan fungere som web-server hvor man med en smartphone kan se data og konfigurere måleren.

Måleren er opbygget med en sensor cartridge hvor man blot skifter denne i stedet for at sende måleren til kalibrering.

Baggrundsbelyst display til visning af aktuelt og opsummeret flow samt tryk og temperatur.
Med datalogger er den et ultimativt værktøj til trykluft audit efter DS/EN ISO 50001 til energiledelse.

Se brochure på VP FlowScope M

Flowmåler til trykluft

VP Flowscope M: 3 i 1 måler med sikkerhedssystem

VP Studio PC-software til opsætning og datalogning.

Der er en gratis PC-software til opsætning af flowmålerne, både In-line og Insert.

Med VP Studio kan flowmålernes udgangssignal og størrelse (puls eller 4-20 mA). Ved VP FlowScop Insert er det nødvendig at vælge målerørets dimension hvis man ønsker en omregning fra Nm/s til f.eks. Nm3/h.

Er Flowmåleren leveret med indbygget datalogger (til 2 mio data) til datalogning af flow, tryk, temperatur og opsummeret flow, kan disse data overføres til PC via softwaren.

Flowmålerne tilsluttes Pc'en ved et USB kabel.

Link til PC Studio software

VP studio PC software
FlowScope datalogger

VP Vision - Den samlede løsning

Vi kan også i forbindelse med flowmålerne tilbyde den samlede løsning med en central opsamlingsenhed med overvågning samt rapportering af trykluftsparametre så vel som andre måleværdier der kan tilføjes systemet.
Systemet hedde VP Vision og består af en central hardware med remote indgangsenheder der via Modbus får flow, tryk og temperaturværdier fra FlowScope flowmålerne.
Hardwaren har også mulighed for at modtage signaler fra andre målesystemer som analoge 4-20 ma signaler fra f.eks dugpunkts målere, vand/damp flowmåler, eller andre energimålere.
Med VP vision kan man få det helt store overblik over virksomhedens forbrug, distribution og kvalitet af f.eks trykluft med diverse rapportfunktioner.

Se brochure på VP Vision

VP Vision energi management

VP Vision trykluft grafer
VP Vision flowmålersystem setup

Den mindre løsning til visning og datalogning

Flowmålerne kan vise flowdata på det indbyggede digitalt display. Hvis måleren er monteret et sted, hvor man ikke kan se displayet eller hvor der ønskes en fælles visning af flere flowmålere kan man benytte det vi kalder et perfekt match. Perfekt fordi det er enheder vi har i programmet.

Via den analoge mA udgang kan man få overført én måleværdi hvilket typisk vil være flow'et.

Via den digitale RS 485 (Modbus RTU) kan man få overført alle data fra flowmåleren, dvs. aktuel flow, opsummeret flow, tryk og temperatur.

Vi har i vort program et display/datalogger der kan tilsluttes flere flowmålere og vise og datalogge alle værdierne fra disse. Displayet kaldes Multicon, se nedenfor for yderligere.

Klik for visning af kombinationen af flowmåleren og Multicon

Klik for yderligere information om Multicon controller og datalogger

Multicon display og datalogger