Flowmåler til trykluft

Hvorfor måle flow på trykluft

En Flowmåler til trykluft har primært 2 opgaver.

 

* Til afregning imellem en trykluft forsyner og en eller flere aftagere. Det kan være mellem forskellige virksomheder men også indenfor samme virksomhed hvor forbruget afregnes for at optimere forbrugsmønstret.

 

* Til forbrugsoptimering. Ved at kende det nøjagtige flowmønster har man mulighed for at optimere sammensætningen af kompressorer, flere eller færre eller en anden størrelse. Samtidig er det meget nemmere at få et overblik over tomgangsforbruget eller lækage situationen og følge udviklingen. Det fortæller kompressorens energiforbrug ikke nødvendigvis noget om, det kan sagtens være slidtage der giver en dårlig udnyttelsesgrad af energien.

VP FlowScope flowmåler
Flowmåler til trykluft

VP FlowScope:   Termisk flowmåler til trykluft og gas

Disse termiske flowmålere måler benytter en specialudviklet silicium chip (ThermaBridge) til at måle en gasmængde (trykluft eller en anden gas) i enheden Nm3/h (normal kubikmeter pr time). Det er altså ikke flowhastigheden eller m3/h den måler men mængden der kommer igennem røret uafhængig af tryk og temperatur. Flowmåleren indeholder dog tryk og temperatursensor til indikation af disse værdier, hvilket er nøgledata for energiforbruget i et trykluft system.

 

Trykluft benyttes rigtig mange steder og er en dyr energiform, og der er mange penge at spare ved at kende forbruget. Flowmålerne er et super godt redskab til implementeing af et energiledelsessystem jævnfør ISO 500001 standarden for energiledelse.

 

VP FlowScope leveres i 2 versioner:

 • FlowScope (In-line, eller indbygning) til mindre rør op til 50 mm / 2", kan benyttes til afregning (med certifikat) og forbrugsmønster.
 • FlowScope (indstik) til større rør (fra 50 mm), kan benyttes til afregning, forbrugsmønster samt som et audit kit, hvor måleren kan flyttes rundt til forskellig nøglepunkter.

Generelle forhold

 • Minimalt tryktab
 • Stort måleområde op til 300:1
 • Flowmålerne kan konfigureres via software (usb eller ethernet)
 • Baggrundsbelyst display til visning af 3 af parametrene: Flow, Tryk, Temperatur, Totalflow
 • Datalogger som option, isæt til audit
 • Udgang analog. 4-20 ma, puls (ma)
 • Udgang digitalt. Modbus RTU (RS 485), Ethernet
 • Mulighed for bi-direktional måling
 • Display kan vendes elektronisk
 • Måling på Luft, Kvælstof, CO2, Ilt, Argon: De fleste tørre og ikke korrosive gasser

VP FlowScope In- line

Flowmåler til trykluft og gas til rør dimensioner:  DN 15, DN 25 og DN 50
Leveres med passende rørstykker og med kalibreringscertifikat.
Måler op til 1000 Nm3/time ved DN 50.
Udgang: Modbus samt 4-20 ma eller puls, usb (ved display) for programmering
Display til visning af aktuelt og opsummeret flow samt temperatur og tryk.
Mulighed for ekstern display eller datalogger.

Flowmåler til trykluft
VO FlowScope trykluftflowmåler

VP FlowScope M Insert (Indstik)

Flowmåler til trykluft og gas til større rør fra DN 50 og opefter.

Der monteres en ½" studs (samt evt kuglehane) vinkelret på røret hvori sensoren monteres.
Måleområder 0- 150Nm/s (hastighed, omregnes til Nm3/h ud fra rørstørrelsen)
Udgang: Modbus, Ethernet samt 4-20 ma eller puls, usb for programmering

Måleren kan fungere som webserver hvor man med en smartphone kan se data og konfigurere måleren.

Måleren er opbygget med en sensor cartridge hvor man blot skifter denne i stedet for at sende måleren til kalibrering.

Baggrundsbelyst display til visning af aktuelt og opsummeret flow samt tryk og temperatur.
Med datalogger er den et ultimativ værktøj til trykluft audit efter DS/EN ISO 50001 til energiledelse.

VP Flowscop M
VP FlowScope Inline flowmåler til trykluft

Det perfekte match

Flowmålerne kan vise flowdata på det indbyggede digitalt display. Hvis er måleren monteret et sted hvor man ikke kan se displayet eller hvor der ønskes en fælles visning af flere flowmålere kan man benytte det vi kalder et perfekt match. Perfekt fordi det er enheder vi har i programmet.

Via den analoge mA udgang kan man få overført 1 måleværdi, normalt flow.

Via den digitale RS 485 (Modbus RTU) kan man få overført alle data fra flowmåleren, dvs aktuel flow, opsummeret flow, tryk og temperatur.

Vi har i vort program et display/datalogger der kan tilsluttes flere flowmålere og vise og datalogge alle værdierne fra disse. Displayet kaldes Multicon, se nedenfor for yderligere.

Se en brochure på sammenkoblingen Klik Her

Se information om Multicon datalogger Klik Her

Multicon display og datalogger

VP Vision - Den samlede løsning

Vi kan også i forbindelse med flowmålerne tilbyde den samlede løsning med en central opsamlingsenhed med overvågning samt rapportering af trykluftsparametre så vel som andre måleværdier der kan tilføjes systemet.
Systemet hedde VP Vision og består af en central hardware med remote indgangsenheder der via Modbus får flow, tryk og temperaturværdier fra FlowScope flowmålerne.
Hardwaren har også mulighed for at modtage signaler fra andre målesystemer som analoge 4-20 ma signaler fra f.eks dugpunkts målere, vand/damp flowmåler, eller andre energimålere.
Med VP vision kan man få det helt store overblik over virksomhedens forbrug, distribution og kvalitet af f.eks trykluft med diverse rapportfunktioner.

VP Vision trykluft grafer
VP Vision flowmålersystem setup