FlowScope:   Termisk flowmåler til trykluft og gasser

Disse termiske flowmålere måler benytter en specialudviklet silicium chip til at måle en gasmængde i enheden Nm3/h (normal kubikmeter pr time). Flowmåleren måler foruden flow også temperatur og tryk hvilket er nøgledata for energiforbruget i et trykluft system.

Målerne benyttes primært til trykluft, men kan også benyttes til andre gasser.
Trykluft benyttes rigtig mange steder og er en dyr energiform, og der er mange penge at spare ved at kende forbrugsmønstret, hvorved der er handlemulighed for at effektivisere forbruget samt stoppe lækager. Flowmålerne er et super godt redskab til implementeing af et energiledelsessystem jævnfør ISO 500001 standarden for energiledelse.

FlowScope leveres i 2 versioner
FlowScope Inline til de små rør op til 50 mm / 2"
FlowScope (indstik) til større rør

VP FlowScope flowmåler
Flowmåler til trykluft

Generelt

  • Minimalt tryktab
  • Stort måleområde op til 300:1
  • Flowmålerne kan konfigureres via software
  • Baggrundsbelyst display visning af 3 parametre, flow, tryk temperatur, totalflow
  • Datalogger som option
  • Udgang analog flow 4-20 ma, puls (ma)
  • Udgang digitalt. Modbus RTU (RS 485)
  • Mulighed for bi-direktional måling
  • Display kan elektronisk vendes om
  • Måling på Luft, Kvælstof, CO2, Ilt, Argon: De fleste tørre og ikke korrosive gasser

FlowScope In- line

Til rør dimensioner:  DN 15, DN 25 og DN 50
Leveres med passende rørstykker og kalibreringscertifikat
Måler op til 1000 Nm3/time ved DN 50
Udgang: Modbus samt 4-20 ma eller puls
Display til visning af aktuelt og opsummeret flow samt temperatur og tryk
Mulighed for ekstern display
Økonomisk udgave uden display, datalogger, kalibreringscertifikat og ind og udløbsrør

FlowScope (Indstik)

Til større rør fra DN 50 og opefter.
Måleområder 0- 150Nm/s (hastighed, omregnes til Nm3/h ved rørstørrelsen)
Montering ved ½” studs med klemforskruning.
Udgang: Modbus samt 4-20 ma eller puls
Display til visning af aktuelt og opsummeret flow
Ultimativ værktøj til trykluft auditering efter DS/EN ISO 50001 til energiledelse.

 

NYHED: FlowScope Inline kan nu leveres i en ny version FlowScope M med indbygget fortrådet eller WiFi ethernet tilslutning. Samtidig er måleren konstrueret med et sensor model der kan udskiftes i forbindelse med kalibrering således at måleren ikke skal indsendes for kalibrering.

Det perfekte match

VP Flowmålerne har foruden den analoge ma udgang en digital RS 485 (eller Modbus RTU). Via denne forbindelse kan man få alle data fra flowmåleren, det vil sige aktuel flow, opsummeret flow, tryk og temperatur. Ved at tilslutte denne RS 485 (3 leder) til en af vore Multicon dataloggere der som standard har Modbus tilslutning kan alle værdierne vises og logges på denne enhed.

 

Se en brochure på denne sammenkobling Klik Her
Se yderligere information om Multicon datalogger Klik Her

VP Vision - Den samlede løsning

Vi kan også i forbindelse med flowmålerne tilbyde den samlede løsning med en central opsamlingsenhed med overvågning samt rapportering af trykluftsparametre så vel som andre måleværdier der kan tilføjes systemet.
Systemet hedde VP Vision og består af en central hardware med remote indgangsenheder der via Modbus får flow, tryk og temperaturværdier fra FlowScope flowmålerne.
Hardwaren har også mulighed for at modtage signaler fra andre målesystemer som analoge 4-20 ma signaler fra f.eks dugpunkts målere, vand/damp flowmåler, eller andre energimålere.
Med VP vision kan man få det helt store overblik over virksomhedens forbrug, distribution og kvalitet af f.eks trykluft med diverse rapportfunktioner.

VP Vision flowmålersystem setup
VP Vision trykluft grafer