Flowmåler til trykluft og gasser

Hvorfor måle flow på trykluft

En Flowmåler til trykluft har primært 2 opgaver.

 

* Til afregning imellem en trykluft forsyner og en eller flere aftagere. Det kan være mellem forskellige virksomheder men også indenfor samme virksomhed hvor forbruget afregnes for at optimere forbrugsmønstret.

 

* Til generel forbrugsoptimering. Ved at kende det nøjagtige flowmønster har man mulighed for at optimere sammensætningen af kompressorer, flere eller færre eller en anden størrelse. Samtidig er det meget nemmere at få et overblik over tomgangsforbruget eller lækage situationen og følge udviklingen. Det fortæller kompressorens energiforbrug ikke nødvendigvis noget om, det kan sagtens være slidtage der giver en dårlig udnyttelsesgrad af energien.

VP FlowScope flowmåler
Flowmåler til trykluft

VP FlowScope:   Termisk flowmåler til trykluft og gas

Disse termiske flowmålere måler benytter en specialudviklet silicium chip (ThermaBridge) til at måle en gasmængde (trykluft eller en anden gas) i enheden Nm3/h (normal kubikmeter pr time). Det er altså ikke flowhastigheden eller m3/h den måler men mængden der kommer igennem røret uafhængig af tryk og temperatur. Flowmåleren indeholder også tryk og temperatursensor til indikation af disse værdier, hvilket er nøgledata for energiforbruget i et trykluft system.

 

Trykluft benyttes rigtig mange steder og er en dyr energiform, og der er mange penge at spare ved at kende forbrugsmønstret, hvorved der er handlemulighed for at effektivisere forbruget samt stoppe lækager. Flowmålerne er et super godt redskab til implementeing af et energiledelsessystem jævnfør ISO 500001 standarden for energiledelse.     VP FlowScope leveres i 2 versioner:

 • FlowScope In-line til mindre rør op til 50 mm / 2", kan benyttes til afregning (med certifikat) og forbrugsmønster.
 • FlowScope (indstik) til større rør (fra 50 mm), kan benyttes til afregning, forbrugsmønster samt som et audit kit, hvor måleren flyttes rundt til forskellig nøglepunkter.

Generelle forhold

 • Minimalt tryktab
 • Stort måleområde op til 300:1
 • Flowmålerne kan konfigureres via software (usb eller ethernet)
 • Baggrundsbelyst display til visning af 3 af parametrene: Flow, Tryk, Temperatur, Totalflow
 • Datalogger som option, isæt til audit.
 • Udgang analog flow 4-20 ma, puls (ma)
 • Udgang digitalt. Modbus RTU (RS 485), Ethernet
 • Mulighed for bi-direktional måling
 • Display kan elektronisk vendes om
 • Måling på Luft, Kvælstof, CO2, Ilt, Argon: De fleste tørre og ikke korrosive gasser

VP FlowScope In- line

Flowmåler til trykluft og gas til rør dimensioner:  DN 15, DN 25 og DN 50
Leveres med passende rørstykker og med eller uden kalibreringscertifikat
Måler op til 1000 Nm3/time ved DN 50
Udgang: Modbus samt 4-20 ma eller puls, usb (ved display) for programmering
Display til visning af aktuelt og opsummeret flow samt temperatur og tryk
Mulighed for ekstern display
Økonomisk udgave uden display, datalogger eller kalibreringscertifikat

Flowmåler til trykluft
VO FlowScope trykluftflowmåler

VP FlowScope M Insert (Indstik)

Flowmåler til trykluft og gas til større rør fra DN 50 og opefter.

Der monteres en ½" studs (samt evt kuglehane) vinkelret på røret hvori sensoren monteres.
Måleområder 0- 150Nm/s (hastighed, omregnes til Nm3/h ved rørstørrelsen)
Udgang: Modbus, Ethernet samt 4-20 ma eller puls, usb for programmering

Måleren kan fungere som webserver hvor man med en smartphone kan se data og konfigurere måleren.

Måleren er opbygget med en sensor cartridge hvor man blot skifter denne i stedet for at sende måleren til kalibrering.

Baggrundsbelyst display til visning af aktuelt og opsummeret flow samt tryk og temperatur.
Med datalogger er den et ultimativ værktøj til trykluft audit efter DS/EN ISO 50001 til energiledelse.

VP Flowscop M
VP FlowScope Inline flowmåler til trykluft

Det perfekte match

VP FlowScope flowmålerne kan have indbygget digitalt display hvor man kan se flowdata. Flowmåleren har analog mA udgang samt digital RS 485 (Modbus RTU) så man kan tilslutte måleren til et andet display eller dataopsamlingssystem. Via RS 485 kan man få alle data overført fra flowmåleren, hvilket vil sige aktuel flow, opsummeret flow, tryk og temperatur. Vi har i vort program forskellige display der kan benyttes til den analoge mA udgang til ekstern visning men også et display med indbygget datalogger der kan tilsluttes Flowmåleren via RS 485. Displayet kaldes Multicon, se nedenfor for yderligere. Med denne tilslutning er det muligt at vise alle værdierne fra Flowmåleren og samtidig datalogge disse værdier.

Se en brochure på denne sammenkobling Klik Her

Se yderligere information om Multicon datalogger Klik Her

VP Vision - Den samlede løsning

Vi kan også i forbindelse med flowmålerne tilbyde den samlede løsning med en central opsamlingsenhed med overvågning samt rapportering af trykluftsparametre så vel som andre måleværdier der kan tilføjes systemet.
Systemet hedde VP Vision og består af en central hardware med remote indgangsenheder der via Modbus får flow, tryk og temperaturværdier fra FlowScope flowmålerne.
Hardwaren har også mulighed for at modtage signaler fra andre målesystemer som analoge 4-20 ma signaler fra f.eks dugpunkts målere, vand/damp flowmåler, eller andre energimålere.
Med VP vision kan man få det helt store overblik over virksomhedens forbrug, distribution og kvalitet af f.eks trykluft med diverse rapportfunktioner.

VP Vision trykluft grafer
VP Vision flowmålersystem setup

VP Vision Energy Management