Spring til indhold

Teknik bag ultralydsbaseret lækagesøgning

Problemet ved en utæthed i trykluft systemet

Utæthed og lækage i et trykluftanlæg er absolut en uønsket og utilsigtet situation. De kan ofte være svære at identificere og eliminere, og bliver derfor ofte negligeret.

En utæthed kan være så stor, at der ikke er tvivl og man kan nemt vælge at gøre noget. Men utætheder kan også være så små, at det kan være svært at identificere problemet og derved at komme problemet til livs.

De fleste kender situationen hvor man kommer ind i f.eks et produktionsområde hvor der er en hvislende eller susende lyd hvilket nemt kan skyldes en utæt samling eller pakning i trykluftsystemet.

Økonomien

Når vi kan høre sådan en lækage betyder det at hullet har en vis størrelse, typisk omkring 1 til 2 mm. Dette fører til et tab på omkring 300 liter pr minut, hvilket giver en årlig udgift på omkring 8.000 kr.

Disse mindre utætheder kan der være mange af rundt omkring i større produktionsanlæg. Der er altså mange penge at spare ved at få lukket disse lækager.

Men hvad med dem man ikke kan høre. De er selvfølgelig mindre og dermed koster mindre pr utæthed, men dem kan der til gengæld være rigtig mange af og altså en fast udgift måned efter måned uden nytte.

Vi hører fra vore professionelle lækagesøgere at de ofte finder flere hundrede små og større lækager når de er ude på job med vore Sonaphone lækagesøger.

teknik bag ultralydbaseret lækagesøgning

Løsningen

Større utætheder kan man sagtens høre og det er selvfølgelig disse der først skal fokuseres på.

Men en mindre utæthed har mindre lydintensiteten så vi ikke kan høre den. Her er det nødvendig med et måleinstrument. Det viser sig at luft der presses ud af et lille hul genererer ”støj” i ultralydsområdet.

Faktisk i en forholdsvis snævert frekvensområde. Lyden genereres ved at luften passerer hullet med forøget hastighed.

Vores sanser kan ikke høre frekvenser i ultralydsområdet, men ved at benytte en mikrofon der kan lytte i dette snævre frekvensområde kan vi opnå 2 ting.

For det første kan mikrofonen opfatte støjen fra lækagen og dette uafhængig af hullets størrelse. For det andet kan mikrofonen udelukke anden hørbar støj fra produktionen.

Måleudstyret

Sonaphone målesystemet består af en retningsbestemt ultralyds mikrofon med et meget smalt frekvensområde, samt en forstærker der kan vise "støjen" i en bargraf, digital display eller i en højttaler/hovedtelefon, hvor frekvenserne er transformeret til det hørbare område. Med dette system kan selv meget små utætheder registreres.

Når der lægges et så snævert frekvensområde ind i mikrofonen kræver det til gengæld at mikrofonen er meget følsom i det aktive område, ellers kan den ikke detektere støjen fra utætheden, og vi vil jo gerne måle så små utætheder som muligt.

Sonaphone er en serie af ultralydsbaserede målenstrumenter til forskellige måleopgaver, men primært til lækagesøgning.

Sonaphone M lækagesøger

Teknik bag ultralydsbaseret lækagesøgning

 

Vedligehold

For et bedre miljø og en bedre bundlinie er det først og fremmest vigtigt at få reduceret disse utætheder, og det vil være en stor fordel at få gennemgået hele trykluft anlægget regelmæssigt hver 6 eller 12 måned da mindre utætheder har det med at vokse sig større med tiden.

Det kan iøvrigt godt betale sig at installere en flowmåler til trykluft, se link nedenfor, der kan give et indtryk af hvor meget forbrug der er over tid, både når der er forbrug og når der ikke er. Det giver et on-line og kontinuerligt indsigt i om forbruget er stigende over tid, eller der opstår noget uventet.

Klik for ydeligere information om vore ultralydsbaserede lækagesøgere.

Klik for ydeligere information om vore flowmålere til trykluft.

Klik på Link til Sonaphone hos vores leverandør.

Ring eller skriv til os for at høre nærmere om lækagesøgning eller flowmåling på trykluft.

Ring til os på 8624 5066 eller klik på KONTAKT hvor du kan skrive til os.