Måleinstrumenter til flow, fugt, temperatur, niveau, analyse og tryk

Flowmåling - Termisk:  Til trykluft og gas

En super smart og nøjagtig termisk flowmåler til måling på trykluft eller gas. Flowmåleren måler foruden flow også tryk og temperatur og kan vise alle værdierne på displayet foruden opsummeret flow.

Benyttes til forbrugsmåling, fejlsøgning og i forbindelse med lækagesøgning.

 
Klik her for yderligere oplysninger på flowmåler til trykluft og gas..

Flowmåling - Ultralyd:  Til væsker

Flow eller energiflow måles med ultralyd hvor sensorerne spændes uden på målerøret.

Kan bruges på (lyd ledende) rør med diameter fra 12 mm til 5000 mm

Ingen tryktab. Bærbar eller stationær version med eller uden datalogger.
 
Klik her for yderligere oplysninger på flowmåler til væsker..

Temperaturmåling Infrarød -  berøringsløs

Fra verdens største leverandør af pyrometre og infrarøde temperaturmålere kan vi levere en lang række af standard og specialudviklede målere til stort set enhver måleopgave.

Fordelen ved en infrarød temperaturmåler er at temperaturen måles berøringsfrit, hurtigt og præcist.

 

Klik her for yderligere oplysninger om infrarød temperaturmåling..

Fugtmåling on-line

On-line måling af fugt i granulat og faststof med kapacitivt måling.

Kan benyttes til sand, sten, kattergrus, vaskepulver, kartoffelmel, træ, korn, diverse pulver, cement, granulat, kaffe, marcipan, sukker, salt, gips, tobak, mel, pharmaceutiske produkter, mælkepulver osv.

Vi har en stor referenceliste og erfaringsdatabase fra ACO.

 

Klik her for yderligere oplysninger om fugtmåling..

Niveaumåling / afstandsmåling med Laser

Fra Dimetix har vi fået en serie af laser afstandsmålere der er kraftige nok til at kunne lave niveaumåling i forskellige medier f.eks sukker, salt, korn osv. Fordelen ved laser er at målepletten er meget lille så der kan måles niveau selv ved rørstivere, omrører osv. inde i tanken, eller via en studs.

 

Klik her for yderligere oplysninger om afstandsmåling med laser..

Niveaumåling / tomrørsdetektion med ultralyd

Special berøringsløs ultralyd niveaumåling eller detektion. Sensoren detekterer om der er væske eller ej inde i et rør eller en tank. Dette måleprincip er meget velegnet til sanitær installationer, hvor man således kan sikre en 100% sanitær installation. Desuden velegnet til giftige eller sundhedsskadelige væsker eller tryktanke.

 

Klik her for yderligere oplysninger om niveaumåling.

Analyseinstrument - væsker

På programmet har vi en række analyseapparater der kan måle ph, ledningsevne, ilt, klor, turbiditet eller olierester i ppm området. Programmet byder både på bærbare og fast monterede versioner.

 

Klik her for yderligere oplysninger om analyseudstyr.

Trykmåling:  Overtryk, differens og absolut

Super robust "smart" trykmåler med en kapacitiv målesonde der er velegnet til måling af tryk og overtryk og differenstryk. Kan måle fra de helt små differenstryk og op til 518 bar.

 

Klik her for yderligere oplysninger om trykmåling..