Spring til indhold

Flowteknik termisk flowmåler VP FlowScope

Flowteknik med FlowScope:   En ”ægte” termisk flowmåler til trykluft og gasser.

Disse termiske flowmålere måler benytter en specialudviklet Thermabridge silicium chip til at måle en gasmængde i enheden Nm3/h (normal kubikmeter pr time). Det betyder at måleren ikke blot måler gasmængdens hastighed inde i røret, men måler antallet af molekyler der passerer måleren pr tidsenhed. Dette er nødvendig da gas kan komprimeres, så der er flere molekyler pr liter ved højere tryk.

Klik for at se vores serie af  FlowScope termisk flowmåler.

Klik her for at læse "ren snak om målenøjagtighed med en flowmåler til trykluft"

 

Måling i normal kubikmeter pr time

Når man måler i Normal kubikmeter betyder dette at visningen af flow betyder hvad gassen fylder når den kommer ud i Normaltilstand ved atmosfærisk tryk og temperatur 0°C. Ved f.eks 7 bar fylder gassen 7 gange så lidt som når den kommer ud i atmosfæren.
Man benytter normal kubikmeter eller normal liter for at kunne sammenligne værdierne imellem forskellige systemer uafhængig af det aktuelle tryk.

Hvis man kun har en måler som måler gassens hastighed skal man altså også måle tryk og temperatur, og disse værdier skal benyttes til udregning af den gasmængde der flyder igennem måleren.

Tryk og temperatur er dog stadig vigtige parametre for at kunne vurdere energiforbruget i forbindelse med trykluft. Der vil være tryktab igennem systemet, og energiindholdet i trykluft er tryk ganget med flowet.

Denne termiske flowmåler måler foruden flow også temperatur og tryk hvilket er nøgledata for energiforbruget i et trykluft system.

Flowteknik Termisk

Måleteknik

Der er en varmekilde i midten af målefeltet. Når der ikke er noget flow som i den midterste situation vil varmefordelingen være ensartet til de 2 fintfølende temperatursensorer på hver side af varmekilden. Kommer der en bevægelse i luften i form af flow vil dette påvirke varmefordelingen på de 2 sensorer. Den sensor der er i den retning flowet kommer fra vil nærme sig luftens temperatur og den anden vil blive opvarmet. Når der er flow i røret vil varmekilden blive afkølet imod luftens temperatur. Når denne afkøles bliver der skruet op for varmekilden så varmekilden har en fast temperatur. Denne regulering sker lynhurtigt og effektafgivelsen i varmekilden er et direkte udtryk for den luftmasse der strømmer forbi varmekilden. Hvis der er stigende hastighed på flowet stiger effekter og hvis der er et stigende tryk (og uændret flow) vil effekten også stige. Hermed opnår man en måling der er uafhængig af ændringer i tryk og temperatur i den forstand at samme antal luft molekyler vil blive måle ens uafhængig af hvordan trykket eller temperaturen er. Herefter omregnes flowet til standardbetingelser ved et tryk på1 atmosfære (1013,25 mbar absolut) og 0°C.

Det man egentlig måler er hvor mange kubikmeter luft der vil komme ud af røret i trykløs tilstand.

Indbygget datalogger

Elektronikken til FlowScope kan leveres med indbygget datalogger med 2Mbyte lagerplads. Ved denne funktion er det muligt blot med selve flowmåleren at få et indtryk at forbrugsmønstret på målestedet uden tilkobling af andet datalogger system.
Dette er det idelle værktøj til auditering af trykluftanlæg

Generelt:

 

Minimalt tryktab
Stort måleområde op til 300:1.
Datalogger som option
Baggrundsbelyst display visning af 3 parametre, flow, tryk temperatur totalflow.
Udgang analog flow 4-20 ma, puls (ma)
Mulighed for bi-direktional måling
Display kan elektronisk vendes om
Måling på Luft, Kvælstof, CO2, Argon: Alle tørre og ikke korrosive gasser.

Flowmåler til trykluft