Spring til indhold

Akustisk kamera - SonaScreen Ultralyd

Sonascreen ultralydskamera set forfra"
Akustisk kamera set fra bagsiden"

Akustisk kamera til den bedste pris SonaScreen

Den 1 juli 2024 kommer SonaScreen i generation 2, med bedre specifikationer, 176 mikrofoner, bedre display og kæmpe datalager på 1 TB. Samme pris som tidligere. Ring og hør nærmere.

SonaScreen er et akustisk kamera der måler lyd (akustiske) signaler fra 72 indbyggede og super følsomme mikrofoner og indlejrer disse i et visuelt billede. Derved kan man visualisere og sé støjen der kan komme fra én eller flere lækager af gasser, trykluft eller damp i tryksatte systemer.
Mikrofonerne er bredbånds mikrofoner (1 til 100kHz) der kan justeres til at måle i et smalt frekvensområde eller i hele frekvensområdet. Signalerne i hele frekvensområde digitaliseres og evalueres for position samtidig med at det visuelle billede digitaliseres og bruges til positionering.

Ala GPS teknologi
Det er lidt ala gps teknologi man bruger for at positionsbestemme en lydkilde det helt rigtige sted. Vi har "kun" 2 ører, men kan alligevel fornemme hvor en lyd kommer fra, især hvis det er i det lidt højere frekvensområde. SonaScreen har 72 meget retningsbestemte "ører" og klarer nemt denne opgave. Som det kan ses her til højre er mikrofonerne placeret i et ganske bestemt mønster, hvilket er yderst vigtigt rent målemæssigt for at undgå fejlsignaler ved beamforming.

Det udføres med en special udviklet processor der med 100 billeder pr sekund opdaterer det visuelle bilede med frekvenssignaler og amplitude fra de 72 mikrofoner, signalerne digitaliseres og der foretages avancerede beregninger på hvert punkt i "billedet". SonaScreen er det eneste akustiske kamera, der kan udføre dette med en billede opdateringstid på 100 fps, så billedet er helt "live". Samtidig kan billedet i den nyeste version overlejres med målingerne fra et indbygget termografikamera.

Ultralydskamera Sonascreen med 72 ultralydssensorer"

Lær hvordan lydmålinger kan bruges i forskellige sammenhænge. Her er det er akustisk "kamera" med almindelige mikrofoner og ikke ultralydsmikrofoner, men det forklarer meget godt hvordan det fungerer og hvorfor der skal flere mikrofoner til for at kunne generere et billede (akustisk billede) af lyden

Anvendelse

SonaScreen kan detektere lyd/støj kilder og vise dem i real time med position på et visuelt billede. Det er præcis det der sker når der er lækager hvor der kan være en eller flere lækager. Med SonaScreen kan man hurtig se hvor der er lækage. Det samme er tilfældet ved elektriske udladninger (Partiel discharge), gnister og coronaer ved højspændingsanlæg.
Men man kan sige at kameraet kan benyttes alle steder hvor der genereres lyd i ultralydsområdet. Seneste opdatering af apparatet er et indbygget termografikamera så alle signaler fra det visuelle kamera, det infrarøde kamera og de 72 ultralydsmikrofoner bearbejdes i realtid og vises med en billede opdateringstid på 100 billeder pr sekund.

Der er indtil videre 2 standard App's installeret på enheden nemlig til Lækagesøgning og Elektrisk inspektion.

Lækagesøgning kan meget nemt og effektivt udføres med SonaScreen på kort eller lang afstand. Ved at bruge App'en lækagesøgning indstilles SanaScreen automatisk til lækagesøgnming. Utæthederne kan dokumenteres og utæthedernes størrelse i f.eks liter/minut estimeres. På lang afstand kan utæthederne lokaliseres på SonaScreen's display og på kortere afstand beregnes.
Ved højspændingsanlæg kan SonaScreen bruges til detektering af udladninger (PD), lysbuer/overslag/corona mellem de elektriske dele og endelig kan apparatet benyttes til lyttetest inde man åbner et højspændingsskab.

Se mere på producentens hjemmeside Sonotec - SonaScreen

Lækagesøgning
Lækagesøgning af trykluft med Sonascreen"

Her vises billede fra Sonascreen hvor man på billedet kan se en, måske to lækager. Det er tydeligt at der er forskel på intensiteten på de 2 "støjkilder". Det er nemt at se om den lille eventuelt skulle være en refleksion ved at gå lidt nærmere og se om støjkilden flytter sig. Gør den det er der tale om refleksion.

Elektrisk inspektion med SonaScreen
Sonascreen til detektion af elektriske udladninger"

Her vises billede fra Sonascreen hvor den benyttes  til inspektion af elektrisk anlæg. Coronaer og andre udladninger genererer støj i ultralydsområdet og kan nemt ses med Sonascreen op til 100 meter væk. Her vises 2 steder hvor der udsendes støj/lyd fra de elektriske installationer.

Software

SonaScreen leveres med en PC software. Data fra SonaScreen kan overføres og synkroniseres vha et forbindelseskabel. Det er muligt via kablet at se on-line det samme som SonaScreen viser.
Når man f.eks har overført en række seancer fra inspektion af nogle elektriske installationer eller lækagesøgning kan alle de gemte data overføres til PC softwaren og præsenteres eller dokumenteres.

Hvis det er lækagesøgning man benytter udstyret til kan softwaren generere en komplet rapport indeholdende alle målinger samt et estimat af størrelsen af lækagen for hvert enkelt målested samt den estimerede totale lækage i f.eks liter/minut.

Præsentation af SonaScreen akustisk kamera

Trin for trin guide til elektrisk inspektion

Vi har lavet et program til udregning af årlige omkostninger ved trykluft ved forskellige tryk og lækagestørrelser som vist til højre hvor 10 ganske små huller løber op i en årlig udgift på næsten 80.000 kroner. Vi har regnet med der bruges 0,1 kWh til at producere 1 Nm3 trykluft og 1 kWh koster 2 kroner.

 

 

 

 

.