Specielle pyrometre - Infrarød temperaturmåling

De største og vigtigste andvendelser for infrarød måleteknik med pyrometer er Metal og Glas. Der er desuden er der en lang række måleopgaver ved mere almindelige temperaturer under 100°C hvor standard pyrometre benyttes

Det infrarøde måleprincip kan dog også benyttes til nogle meget specifikke måleopgaver hvor dette område ikke umiddelbart er det første man tænker på men hvor funktionaliteten giver en række fordele. Vi vil prøve at beskrive disse her.

E2T temperaturmåler til olie industrien

E2T

E2T er en serie af standard infrarøde sensorer der er bygget som et system til specielle måleopgaver indenfor den petrokemiske indutri.

Målerne er alle indbygget i en indkapsling beregnet til udendørs brug og kan også fås til eksplosions- farlige områder.
E2T Quasar benyttes til måling på flare gas på raffinaderier og off-shore applikationer.
E2T Pulsar benyttes til måling af gas eller metaller ved meget høje temperaturer, som ved f.eks svovl-genindvinding. Modellen indeholder 9 forskellige målebølgelængder for højeste målenøjagtighed.

E2T temperaturmåler til olie industrien

FEGT

FEGT står for Furnace Exit Gas Temperatur og er en specialversion af pyrometret til måling på f.eks et efterforbrændingskammer (EBK) på et affaldsforbrændingsanlæg eller et kulfyret kraftværk for at optimere forbrændingen.

Der benyttes en special pyrometer model IPE 140/45 hvor den bølgelængde der benyttes til at måle temperaturen med er et smalt bånd hvor den infrarøde udstråling fra Co2 partikler er størst. Man undgår normalt dette bånd da man er interesseret i at måle en overflades temperatur, men i dette tilfælde er man interresseret i at måle gassens temperatur da denne er højere en væggen bagved.

FEGT systemet består forunde selve pyrometret også af en mekanisk enhed til montage på et rør der monteres i brændkammerets væg. Systemet indeholder justerbar tilslutning og beskyttelsesglas samt luftfilter og Vortex køling.

E2T temperaturmåler til olie industrien

Phoetrix specialpyrometre

Phoetrix producerer en række Near Infrared (NIR) højpræcisions temperaturfølere. Pyrometrene er markedets mest præcise målere og benyttes derfor specielt i måleopgaver der kræver den højeste målenøjagtighed.
Leveres med optisk måling igennem luften eller med lightpipe.

Phoetrix pyrometer

Fiberoptisk temperaturmåling

Luxtron har siden 1987 produceret en speciel form for fiberoptiske temperaturmålere, der er karakteriseret ved ikke at indeholde nogen form for metal, hvilket gør dem immune overfor højspænding, radiofrekvenser (RF) og elektromagnetisk interferens (EMI).
Sensorerne er er til brug i barsk miljø som f.eks semiconductor (ETCH), højspændingstranformer og elektrisk udstyr. Luxtron’s linie af fiber optiske temperatur sensorer kan benyttes de steder hvor termocouple og RTD ikke kan benyttes. I modsætning til almindelig fiberoptik er disse sensorer yderst robuste og de optiske og tekniske egenskaber gør at sensoren aldrig skal kalibreres.

fiberoptisk temperaturmåler