Infrarød temperaturmåling – Specielle pyrometre

Mikron Infrared har igennem årene lavet mange kundespecifikke løsninger indenfor infrarød måleteknik.
Det er ikke alt der er lavet brochurer på, men Mikron har således fået ry for innovativ og nytænkende design af infrarød måleteknik, der har involveret højtuddannede specialister og grundforskning.

E2T

E2T er en serie af standard infrarøde sensorer der er bygget som et system til specielle måleopgaver indenfor den petrokemiske indutri.

Målerne er alle indbygget i en indkapsling beregnet til udendørs brug og kan også fås til eksplosions- farlige områder.
E2T Quasar benyttes til måling på flare gas på raffinaderier og off-shore applikationer.
E2T Pulsar benyttes til måling af gas eller metaller ved meget høje temperaturer, som ved f.eks svovl-genindvinding. Modellen indeholder 9 forskellige målebølgelængder for højeste målenøjagtighed.

 

 

 

Fiberoptisk temperaturmåling

Luxtron har siden 1987 produceret en speciel form for fiberoptiske temperaturmålere, der er karakteriseret ved ikke at indeholde nogen form for metal, hvilket gør dem immune overfor højspænding, radiofrekvenser (RF) og elektromagnetisk interferens (EMI).
Sensorerne er er til brug i barsk miljø som f.eks semiconductor (ETCH), højspændingstranformer og elektrisk udstyr. Luxtron’s linie af fiber optiske temperatur sensorer kan benyttes de steder hvor termocouple og RTD ikke kan benyttes. I modsætning til almindelig fiberoptik er disse sensorer yderst robuste og de optiske og tekniske egenskaber gør at sensoren aldrig skal kalibreres.

 

 

 

Phoetrix specialpyrometre

Phoetrix producerer en række Near Infrared (NIR) højpræcisions temperaturfølere. Pyrometrene er markedets mest præcise målere og benyttes derfor specielt i måleopgaver der kræver den højeste målenøjagtighed.
Leveres med optisk måling igennem luften eller med lightpipe.

 

 

 

 

Quantum bærbar pyrometer

Quantum er en bærbar infrarød temperaturmåler med automatisk korrektion for varierende emissivitet og baggrundsstråling. Grunden til at denne måler er blevet udviklet er det faktum at forskellige overflader har forskellig emissivitet, der endog kan variere med temperaturen. Emmisivitet er synonym med reflleksion af infrarøde stråler på selve måleobjektet. Jo lavere emissivitet jo højere refleksion. Det betyder at andre varmekilder vil influere målingen og give fejlmålinger afhængig af emissiviteten. For at undgå dette har man konstrueret dette instrument der foruden den infrarøde temperaturmåling også laver en on-line måling af overfladens emissivitet, og kompenserer for variationer i denne.
Måling af emissivitet sker ved at sensoren udsende en laserstråle der reflekteres af måleobjektet. Reflektionen af denne laserstråle vil ændre sig når overfladens emissivitet ændrer sig. Derfor kan sensoren ved at måle denne reflekterede laserstråle i nogen grad kompensere for variationer i emissiviteten.