Spring til indhold

Fiberoptisk temperaturmåling

Osensa producererer en speciel sensor til fiberoptisk temperaturmåling, der er karakteriseret ved ikke at indeholde nogen form for metal, hvilket gør dem immune overfor højspænding, radiofrekvenser (RF) og elektromagnetisk interferens (EMI). Sensorerne er er til brug i barsk miljø som f.eks semiconductor udskiftning (ETCH), højspændingstransformer og elektrisk udstyr. Osensa's serie af fiber sensorer kan benyttes de steder hvor termocouple og RTD ikke kan benyttes. I modsætning til almindelig fiberoptik er disse sensorer yderst robuste og de optiske og tekniske egenskaber gør at sensoren aldrig skal kalibreres.

Fiberoptisk fiber FOT om finger

fleksibel fiberoptisk temperaturmåling

Temperatursensor

Den fiberoptiske temperatursensor kan afhængig af version benyttes i temperaturområdet -70 til 450°C, hvor de kan give en nøjagtig måling uden behov for kalibrering. Fibren kan leveres i forskellige længder, hårdførhed og med en diameter fra 0,25 mm.
Fibren fremstilles af flere lag plast med teflon og kevlar, der benyttes til skudsikre veste. De mest hårdføre versioner kan man slå flere knuder på og hoppe på uden at målingen ændrer sig. Sensorerne giver en langtids stabil og nøjagtig måling og med en hurtig reaktionstid.

Elektronikenhed

Boksen leveres med tilslutningsmulighed for 1, 2 eller 3 fiber og  med forskellige funktioner.
Serien hedder FTX-100 for 1 sensor, FTX-200 for 2, og FTX-300 for 3 fiberoptiske sensorer.
FTX serien tilsluttes nemt en PC for visning af tal og kurver samt til datalogning som option.

Fiberoptisk temperaturmåling til transformer produktion

Fiber optik benyttes ved produktion af transformer

brand i transformerstation

For at undgå dette

Måleprincip for fiberoptisk temperaturmåling

Måleprincippet for fiberoptisk temperaturmåling er anderledes en de traditionelle infrarøde temperaturmålere, selv om der benyttes infrarødt lys til målingen. Elektronikboksen udsender en række infrarøde lyspulser ind i fiberkablet. Disse rammer lysfibrens spids, hvor et flouroserende stof stof exciteres og flouroserer kortvarigt (msek). Denne flourosens registreres igen i elektronikboksen, der måler flourescensens henfald.
Styrken af flourosensen holdes konstant ved en automatisk regulering af styrken af de udsendte pulserende IR lys for at imødekomme buk,slid eller pres på fiberkablet.
Henfaldet af det flouroserende lys er afhængig af temperaturen på det flourserende stof, så ved at måle og registrere henfaldskurven får man et mål for spidsens temperatur. Det er således et tidsinterval der måles. For at øge målenøjagtigheden indeholder elektronikken en avanceret formel, der indlægges som kalibreringskurve på fabrikken, hvorved sensoren garanteres en vis nøjagtighed. Sensoren skal herefter aldrig kalibreres.
Alt i alt giver systemopbygningen en nøjagtig og langtidsstabil temperaturmåling, der aldrig kræver vedligehold eller kalibrering.

Den optisk fiber

Fiberkablet er udelukkende opbygget af ikke metallisk materiale der giver åbenlyse fordele ved brug i forbindelse med elektriske eller magnetiske felter, der vil påvirke eller blive påvirket af en temperatursensor med metal som pt 100, termocouple og NTC osv.
Sensoren kan altså benyttes i MR scanner, tranformator, højspænding, mikrobølgeovne osv. Desuden giver den ikke metalliske fiber mere sikkerhed ved måling på elektrisk ledende komponenter som højspændingsdele, printkort osv.

Contika præsenterer for første gang temperaturmåler uden metaldele

Nye muligheder med en temperatursensor uden metaldele.

Contika har i mange år forhandlet berøringsløse infrarøde temperaturmålere til bærbar brug og fast montage. Nogen gange kan berøringsløs infrarød måleteknik bare ikke bruges især ved måling på metal ved lav temperatur (under ca 100°C). Disse sensorer er lavet i plastmateriale ligesom kablet imellem sensor og elektronikdelen også er lavet i plast. Dette giver nogle helt nye muligheder for målinger, der tidligere har været umulige. Sensoren kan således benyttes i kraftige magnetfelter som i en transformator eller en MR scanner, hvor eventuelle metaldele vil blive påvirket af magnetfeltet, eller omvendt hvor magnetfeltet kan blive påvirket af metaldelene. Umiddelbart kan man sige, at sådan en opgave kan klares af en berøringsløs infrarød temperaturmåler, men disse kræver at sensoren kan ”se” målepletten og  overfladen er af en vis størrelse og beskaffenhed for at give optimale målinger. Temperatursensoren benyttes typisk indenfor transformerstationer, MR scannere, testmålinger i elektriske kredsløb, test eller opvarmning med mikrobølger samt forskning og udvikling.

Sensorer

Sensorerne forefindes i forskellige varianter og størrelser og længder. Sensor konstruktionen og måleprincippet gør at sensoren aldrig skal kalibreres. Vi har for nylig foretaget nogle succesfulde testmålinger hos Tandlægeskolen i Århus for at undersøge hvilken indflydelse der opstår på metalliske tandimplantater, når disse anbringes i en MR scanner. Ofte nægtes patienter en undersøgelse i MR scannere på grund af metaldele i tænderne, og undersøgelsen var istandsat for at undersøge disse påvirkninger.