Spring til indhold

WiFi datalogger

Easylog EL- WiFi er en serie af trådløse WiFi forbundne dataloggere der kan bruges til mange opgaver indenfor dokumentation, alarmering, kontrol og kvalitetssikring.

 • Trådløs WiFi forbindelse (IoT)
 • Datalogning af temperatur (+ fugt)
 • Interne eller eksterne sensorer
 • Indbygget stort nemt læseligt display
 • Standard eller høj præcisions version
 • Versioner med en eller to følere
 • Version til vaccine (VAC) version med glykol beholder
 • ULT versioner til Ultra Lav Temperatur (-100°C)
 • FDA/EMA compliance med 21 CFR part 11 versioner
 • Mulighed for kalibreringscertifikat
 • Gratis PC software med nem opsætning
 • Datalagring på lokal PC eller i Skyen
 • Visning af data på PC eller App til Iphone/IPad eller Android

Se også vores wifi datalogger EL-Mote der kan fungere helt op til 2 år på batteri, eller WiFi datalogger EL-IOT.

WiFi datalogger
WiFi datalogger serie

Easylog EL-WiFi

EL-WiFi Funktioner:

 • Stort display til visning af aktuel, maks. og min. værdier og alarmer samt batteritilstand
 • Præcisionssensorer med 0,01°C opløsning
 • Trådløs forbindelse til PC eller Cloud (betalingsløsning)
 • Gratis PC software til opsætning af logger samt analyse og dokumentation
 • Loggerinterval fra 10 sek til 24 timer
 • Genopladelig batteri (via usb) 1 opladning holder typisk ½ år.
 • Stort måleområde -20 til 60 °C (indbygget sensor) og -270 til 1300°C (ekstern sensor)
 • Loggerstart: automatisk eller timer
 • WiFi alarmenhed
WiFi temperaturloggere serien

EL-WiFi serien

WiFi med ios Apple
EasyLog EL-WiFi-T

Easylog EL-WiFi T og T+

Med indbygget temperaturføler i standard og høj præcisions version

Brochure WiFi-T og T+

EasyLog EL-WiFi-TH

EasyLog EL-WiFi-TH og TH+

Med indbygget temperatur- og fugtføler i standard og høj præcisions version

Brochure EasyLog EL-WiFi TH og TH+

EasyLog El-WiFi-TP

EasyLog EL-WiFi-TP

Med ekstern temperaturprobe (TP) i standard og høj præcisions version

Brochure på EasyLog EL-WiFi-TP, TP+, DTP+ og TPX+

EasyLog EL-WiFi-TC

EasyLog EL-WiFi-TC

Med ekstern temperaturprobe (Thermistor TC) i standard version, 1 eller 2 følere

Brochure på EasyLog EL-WiFi TC og DTC

EasyLog EL-WiFi-VAC

EasyLog EL-WiFi-VAC

Med ekstern temperaturprobe (TP) i glykol flaske. Et WiFi Vaccine datalogger kit.

Brochure på  EasyLog EL-WiFi VAC, VAC2 og VACX

EasyLog EL-WiFi-ULT

EasyLog EL-WiFi-ULT

Med ekstern temperaturprobe til måling i Ultra Lav Temperatur

Brochure på EasyLog EL-WiFi-ULT, ULT+, DULT og DULT+

EasyLog EL-WiFi-cfr21 part 11

EasyLog EL-WiFi-21CFR

De fleste af de ovennævnte versioner findes i en FDA compliant version kaldet FDA 21CFR part 11 for elektronisk dataregistrering. Data lagres i 21 CFR Cloud med brugerstyring, audit trail osv.

Fællesbrochure for alle 21 CFR versioner

 

 

Der er nedenfor vist data for 4 forskellige versioner af Easylog WiFi loggere

Spacifikationer wiFi datalogger

Introduktion til WiFi Datalogger

Installation med installationskit (ekstraudstyr)

Software til PC - WiFi software

El-WiFi loggere indstilles let med det gratis PC software program. Link til WiFi softwaren.

Loggerne kan via wifi lagre data til en lokal PC eller direkte til "Skyen" I begge tilfælde skal loggeren i første omgang forbindes til wifi netværket. Dette kan udføres på to måder. Den ene er ved at tilslutte loggeren via det medfølgende usb kabel til en PC og benytte PC softwaren. den anden måde er at benytte en App til en smartphone og lave en trådløs opsætning af loggeren.

Når først loggeren er forbundet til wifi netværket kan efterfølgende indstillinger eller ændringer laves via App til smartphone eller på PC og altså trådløst og uden usb forbindelse.

Under indstillingen stilles følgende:

Loggerens navn - ID
logge interval
Interval for overførsel af data
Alarmgrænser med evt alarm forsinkelse
Notifikationer
-Der vises en status på batteri kapaciteten hvilket også vises på loggeren.

Konfiguration

Præsentation af data fra WiFi datalogger

Easylog WiFi er "rigtige" dataloggere og lagrer de loggede data på enheden. Der er plads til mange måneders data på loggerne og det har betydning hvis der ikke løbende overføres data til en anden lagerenhed som en PC eller i skyen. Under opsætningen vælger man intervallet for overførsel af data til den anden lagerenhed (skyen) og hvis ikke der er wifi forbindelse forsøges overførslen blot næste gang der skal overføres data.

Lagring på PC:

Denne loggertype er af den lidt gammeldags version hvor data kan via wifi overføres til en lokal PC på samme wifi netværk. Ved denne løsning overføres data til PC når denne er tændt og wifi er tilgængeligt. Hvis PC’en er slukket eller wifi utilgængeligt overføres ikke data, men dette genoptages når PC’en og softwaren startes igen. På PC'en kan man se alle nuværende og historiske data fra loggeren(loggerne), grafisk eller i tabelform og evt overføre til excel. Det er en forholdsvis simpel løsning og simpel software uden de mange funktioner som generering af alarmer osv. Men løsningen er gratis og hurtig at komme i gang med.

Lagring i Cloud:

Ved denne løsning gemmes data i "skyen" og der er således ikke behov for en tændt PC. Data fra Cloud'en kan ses via PC browser eller en App på smartphonen. Data er on-line og der er mulighed for at indstille systemet til at sende alarm beskeder som email til en eller flere modtagere. Cloud løsningen er ikke gratis og kræver et abonnement hvor prisen afhænger af hvor mange loggere man skal have tilsluttet. Antallet kan efter behov forøges eller mindskes. Data fra loggerne bliver i den professionelle version lagret for evigt, men man kan naturligvis downloade data og gemme på PC eller lave en udskrift. Der er en mulighed for at få denne funktionalitet gratis men det gælder kun en enkelt enhed via eyt prøve abonnement med lidt begrænsede funktionalitet. Den gratis prøve abonnement kan efterfølgende nemt opgraderes til et betalings abonnement og bibeholde alle indstillinger.

Se meget mere om lagring i skyen "EasyLog Cloud"

Temperaturgraf

Se hvordan EasyLog EL-WiFi forbindes til lokal PC eller Cloud.