Spring til indhold

WiFi datalogger

Easylog EL- WiFi er en serie af trådløse WiFi dataloggere der kan bruges til mange opgaver indenfor dokumentation, alarmering, kontrol og kvalitetssikring.

 • Trådløs WiFi forbindelse
 • Datalogning af temperatur og fugt
 • Interne eller eksterne sensorer
 • Indbygget stort nemt læseligt display
 • Gratis PC software med nem opsætning
 • Datalagring på lokal PC eller i Skyen
 • Visning af data på Iphone/IPad eller Android
 • Mulighed for kalibreringscertifikat

 

Se også vores nye wifi datalogger EL-Mote der kan fungere helt op til 2 år på batteri.

WiFi datalogger

EL-WiFi Funktioner:

 • Stort display til visning af aktuel, maks. og min. værdier og alarmer
 • Præcisionssensorer med 0,1°C opløsning
 • Trådløs forbindelse til PC eller Cloud (betalingsløsning)
 • Gratis PC software til opsætning af logger samt analyse og dokumentation
 • Loggerinterval fra 10 sek til 24 timer
 • Genopladelig batteri (via usb)
 • Stort måleområde -20 til 60 °C (indbygget sensor) og -270 til 1300°C (ekstern sensor)
 • Loggerstart: automatisk eller timer
 • Lang batteri levetid op til 1 år
 • WiFi alarmenhed
WiFi temperaturloggere serien

EL-WiFi serien

WiFi med ios Apple

Der er nedenfor vist et udsnit af de forskellige versioner af Easylog WiFi loggere

Spacifikationer wiFi datalogger
WiFi datalogger serie

Easylog EL-WiFi

Introduktion til WiFi Datalogger

Software til PC - WiFi software

El-WiFi loggere indstilles let med det gratis PC software program. Link til WiFi softwaren.

Loggerne kan via wifi lagre data til en lokal PC eller direkte til "Skyen" I begge tilfælde skal loggeren i første omgang forbindes til wifi netværket. Dette udføres ved at tilslutte loggeren via det medfølgende usb kabel til en PC og benytte PC softwaren.

Når først loggeren er forbundet til wifi netværket kan efterfølgende indstillinger eller ændringer laves trådløst uden usb forbindelse.

Under indstillingen stilles følgende:

Loggerens navn - ID
loggerinterval
Interval for overførsel af data
Alarmgrænser med evt alarm forsinkelse
Notifikationer
-Der vises en status på batteri kapaciteten hvilket også vises på loggeren.

WiFi konfiguration

Her vises hvordan loggeren forbindes til Cloud.

Præsentation af data fra WiFi datalogger

Data lagres på dataloggerens interne datalager og disse data overføres regelmæssigt data via WiFi til en PC eller direkte (uden PC) til Cloud'en.

Lagring på PC:

Ved denne løsning overføres data til PC når denne er tændt og wifi er tilgængeligt. Hvis PC’en er slukket eller wifi utilgængeligt overføres ikke data, men dette genoptages når PC’en og softwaren startes igen. På PC'en kan man se alle nuværende og historiske data fra loggeren(loggerne), grafisk eller i tabelform og evt overføre til excel. Denne måde at bruge systemet er helt gratis med det er en forholdsvis simpel løsning og der er ikke mulighed for at generere en alarm i form af en email eller sms ved alarm.

Lagring i Cloud:

Ved denne løsning gemmes data i "skyen" og der er således ikke behov for en tændt PC. Data fra Cloud'en kan ses via PC browser eller en App på smartphonen. Data er on-line og der er mulighed for at indstille systemet til at sende alarm beskeder som email til en eller flere modtagere. Cloud løsningen er ikke gratis og kræver et abonnement hvor prisen afhænger af hvor mange loggere man skal have tilsluttet. Antallet kan efter behov forøges eller mindskes. Data fra loggerne bliver i den professionelle version lagret for evigt, men man kan naturligvis downloade data og gemme på PC eller lave en udskrift.

Temperaturgraf WiFi logger

Se hvilken cloud løsning der passer bedst til din opgave