BoilerSpection

Dette er et termografikamera beregnet til at termografere direkte i ovnen på et kulfyret kraftværk.

Udfordringen er at maksimere energiproduktionen og minimere emissionen på den mest sikre og økonomiske måde.

Belægning og slagge på rør og plader i kedlen vil reducere varmeoverførslen og kan også ødelægge rørene. Der er forskellige måde at rense rørene på, men ofte kan rengøringen medføre længere nedetider og termisk stres af kedelrørene.

LØSNINGEN

BoilerSpection er en termografisk løsning der kan "se" gennem flammerne så belægning og slagge på rørene kan observeres hvorved rengøringscyklus kan optimeres så man opnår en øget effektivitet og en mindre mekanisk belastning af rørene.

 

Tilbagebetalingstiden er typisk måneder og ikke år så disse systemer

 

Hotspot serien

 

Hotspot serien er en serie af stationære termografi kameraer beregnet til brug indendørs og i "rene" omgivelser.
Der er 4 versioner der arbejder ved forskellig bølgelængder der giver forskellige anvendelsesmuligheder.
IVN 3200-HS til generel anvendelse på ikke metaller
IVN 3200/5-HS til måling på glas
IVN 3200/3-5-HS til måling på metal og keramik
IVN 3200/39-HS til måling igennem flammer i flammeopvarmede ovne

Kameraerne benytter en UFPA radiometrisk sensor med 320*240 pixels, og måler ved 7,5 Hz (billeder pr sekund). Der er ethernet til PC-tilslutning hvor billederne kan vises, lagres og analyseres. Kameraet styres via PC software.

 

TIM - thermal imager

 

TIM serien er en serie af kompakte og små stationære termografikameraer med usb tilslutning for hurtig og nem idriftsættelse. Der medfølger en software hvor man kan opsætte interessepunkter eller felter hvor temperaturen monitoreres og der er mulighed for en alarmudgang direkte på kameraet.

TIM 160 som det mindste kamera med 160*120 pixels
TIM 200 med 160*120 pixel og visuel kamera
TIM 400 med 382*288 pixel
Kameraerne kan leveres med forskellig optik

 

Kalibreringsudstyr til termografikameraer

 

Fra vor leverandør Mikron kan vi levere en række af Black Body kalibratorer til test og kalibrering af termografikameraer.
Kalibratorerne leveres i 3 forskellige temperatur områder, lav middel og høj temperatur. Lav temperatur er op til omkring 150°C, middelområdet er op til 1200°C og det høje temperaturområde er op til 3000°C.
Der findes kalibratorer med hulrum, der primært benyttes til pyrometre og large area kalibratorer der benyttes til termografikameraer.
Mikron har også en primær standard indenfor Black Body på programmet hvor smeltepunkterne for forskellige metaller benyttes til generering af temperaturer med ekstrem høj nøjagtighed.
Alle kalibratorer leveres med sporbar NIST certifikat.