Termografikamera

Termografi er en måleteknik der er kommet så meget ned i pris at det finder anvendelse indenfor område der kun ville være ønsketænkning for 5-10 år siden.
Udstyret er blevet differentieret i lowcost modeller og de mere professionelle versioner med større opløsning/pixels som er yderst vigtigt ved den professionelle brug.
Det antal pixel der er behov for, afhænger af de opgaver kameraet skal benyttes til. Skal der blot skannes og identificeres varme pletter på et mindre areal som f.eks eltavler(hot-spot), kan man nøjes med få pixel, men skal man lave detaljerede billeder/målinger evt. på afstand er det vigtigt at have pixel nok. Antal pixels er et udtryk for mængden af information i et termografi billede.

termografi billede

Ved termografi af bygninger hvor man vil have både overblik og detaljer skal der et vist antal pixel til, og der tilrådes et kamera med mindst 320*240 pixels. Ønsker man at følge DS skal der mindst være 320*240 pixel. Ved termografering af el-tavler, maskiner og andet procesudstyr, hvor man typisk fokuserer på mindre områder kan en opløsning på 160*120 være tilstrækkelig

Prisen på et termografi kamera er primært afhængig af antal pixel, men også af funktionalitet og tilhørende software.
De fleste termografikameraer fungerer som et almindelig fotografiapparat, hvor de gemte billeder kan overføres til PC, men flere har indbygget visuelt kamera, så der tages både et infrarødt og et visuelt billede samtidig. Nogle er med indbygget videofunktion så der kan optages IR video, så man kan følge et procesforløb.

Lidt teori om termografi

Alle genstande udsender infrarød stråling fra dens overflade. Strålingens intensitet er afhængig af den aktuelle temperatur.
Ved hjælp af termografisk måleudstyr, kan den infrarøde stråling registres og omsættes til et temperaturbillede.
Omformningen af den infrarøde stråling foretages med en IR chip der typisk fungerer efter microbolometer princippet hvor varmestrålingen via optikken registreres på chippen. Kun på de ”gode” termografikameraer er den absolutte målenøjagtighed rimelig god i forhold til et infrarød termometer, men termografikameraet udmærker sig ved at kunne registrere ganske små temperaturforskelle imellem de enkelte pixel, helt ned til en forskel på 0,08°C imellem 2 pixel. Dermed vil det billede man kan se være en yderst præcis visning af temperaturforskel.

Temperatur er en vigtig parameter, både ved kontrol, vedligeholdelse og ved fejlsøgning.
Varmeudvikling er ofte den første indikation af fejl, defekt på komponenter eller løse forbindelser.
Ved at bruge termografering kan man opdage unormale tilstande i tekniske installationer, før havari og driftsstop.
- Termografering kan spare dig mange penge og har mange anvendelsesmuligheder både ved løbende vedligeholdelse, ved service og fejlsøgning på tekniske anlæg f.eks.
- Kontrol af el-tavler - ved idriftsætning og ved løbende sikkerhedstjek
- Kontrol af motorer, gear og lejer - finder overophedede komponenter
- Kontrol af køle- og varmeanlæg - tjek af varme-/ køleflader og isolering
- Kontrol af maskiner og maskindele - tjek af varmeafgivelse
- Kontrol af isolering og bygningsdele - tjek af isolering og utætheder
- Kontrol af fjernvarmerør - finder temperatur afvigelser og utætheder
se links til beskrivelse af måleopgaver øverst på denne side

Vi bestræber os på at have Danmarks bedste priser på termografi kameraer med diverse tilbehør og PC software til analyse og dokumentation. Ring og hør nærmere.