Pyrometer - Infrarød temperaturmåling

Et pyrometer eller Infrarød temperaturmåling er en yderst interessant målemetode og byder på åbenlyse fordele som:

●  pyrometer betyder berøringsløs måling af temperaturen
●  målingen påvirker ikke det emne der måles på
●  der kan måles på bevægelige objekter
●  målingen er hurtig, ned til 5 µs
●  der kan måles på varme og kolde emner, fra -50 til 4000°C
●  der kan måles igennem et vindue
●  der kan måles på en meget lille plet, ned til 0,2 mm

Fastmonteret pyrometer

Vi har et meget stort program af pyrometre til temperaturmåling så programmet er opdelt i nedenfor viste afsnit.

Pyrometre med Infrarød måleteknik kan benyttes til mange forskellige måleopgaver indenfor temperaturmåling eller temperaturkontrol. Den umiddelbare anvendelse for et pyrometer er måling på meget varmt metal og glas ved støbning, hærdning og opvarmning, men målemetoden benyttes faktisk også til mange andre ting.

F.eks. måling på opvarmning af plast og plastfilm (blown film), korn, chokolade, ekstrudering af foderpiller, småkager, halvleder, fødevarer, frostvarer, medicin, solceller, papir, asfalt, cement og beton, limning, glasfiber, energi i form af kul og biomasse.

Det forhold at et pyrometer er berøringsløs og måler udstråling giver åbenbare fordele indenfor mange områder hvor det er en fordel at emnet ikke berøres under målingen eller hvor produktet man måler på flytter sig.

Vi har været involveret i rigtig mange spændende måleopgaver hvor det at benytte den infrarøde måleteknik virkelig gav mening. F.eks

 • Måling af temperaturen på en stempelring i en skibsmotor
 • test af temperaturen på en airbag under aktivering
 • måling af temperatur i cementmixer
 • måling på flydende stenmasse til stenuld produktion
 • Flammen (flaren) på flaretårn på boreplatform og raffinaderi
 • CO2 temperaturen i ovn til affaldsforbrænding
 • temperaturmåling på aluminium til ekstrudering
 • måling på flydende silicium til lyslederproduktion
 • måling af temperatur i en roterende pizza stenovn
 • temperaturmåling ved induktionsopvarmning
 • temperaturen på en kunstgræs fodboldbane
 • istemperaturen i skøjtehaller
 • temperatur af tandimplantat i MR scanner

Der er mange spændende måleopgaver, tag os med på råd så vi kan finde den bedst egnede måler til opgaven. Kontakt os her