Specielle pyrometre - Infrarød temperaturmåling

De største og vigtigste anvendelser for infrarød måleteknik med pyrometer er til måling på Metal og Glas.

Det infrarøde måleprincip kan dog også benyttes til nogle meget specielle og specifikke måleopgaver hvor dette område ikke umiddelbart er det første man tænker på men hvor funktionaliteten giver en række fordele.

Vi vil beskrive nogle af disse muligheder her.

E2T temperaturmåler til olie industrien

E2T

E2T er en serie af standard infrarøde sensorer der er bygget som et system til specielle måleopgaver indenfor den petrokemiske indutri.

Målerne er alle indbygget i en indkapsling beregnet til udendørs brug og kan også fås til eksplosions- farlige områder.
E2T Quasar benyttes til måling på flare gas på raffinaderier og off-shore applikationer.
E2T Pulsar benyttes til måling af gas eller metaller ved meget høje temperaturer, som ved f.eks svovl-genindvinding. Modellen indeholder 9 forskellige målebølgelængder for højeste målenøjagtighed.

E2T temperaturmåler til olie industrien

Phoetrix specialpyrometre

Phoetrix producerer en række specielle Near Infrared (NIR) højpræcisions temperaturfølere. Pyrometrene er markedets mest præcise målere og benyttes derfor specielt i måleopgaver der kræver den højeste målenøjagtighed.
Leveres med optisk måling igennem luften eller med lightpipe.

Phoetrix pyrometer

Fiberoptisk temperaturmåling

Luxtron har siden 1987 produceret en speciel form for fiberoptiske temperaturmålere, der er karakteriseret ved ikke at indeholde nogen form for metal, hvilket gør dem immune overfor højspænding, radiofrekvenser (RF) og elektromagnetisk interferens (EMI).
Sensorerne er er til brug i barsk miljø som f.eks semiconductor (ETCH), højspændingstransformer og elektrisk udstyr. Luxtron’s linie af fiber optiske temperatur sensorer kan benyttes de steder hvor termocouple og RTD ikke kan benyttes. I modsætning til almindelig fiberoptik er disse sensorer yderst robuste og de optiske og tekniske egenskaber gør at sensoren aldrig skal kalibreres.

Se mere om fiberoptisk temperaturmåling på vores side her

fiberoptisk temperaturmåler