Pyrometer - Infrarød temperaturmåling

 

 

 

Et pyrometer / Infrarød temperaturmåling er en yderst interessant målemetode og byder på store fordele

Berøringsfri måling

Sensoren måler berøringsfrit så målingen påvirker ikke det emne der måles på og der kan måles på bevægelige emner

Hurtig og lille

Der kan foretages en lynhurtig måling på helt ned til 5µs og i en måleplet helt ned til 0,2 mm i diameter

Alsidig måling

Der kan måles på emner med en temperatur fra -50 til 4000°C og målingen kan ske igennem et vindue

Fastmonteret pyrometer

Vi har et stort program af pyrometre fra Impac, Lumasense og Optris til temperaturmåling så vi har for overskueligheden lavet en opdeling i de nedenfor viste afsnit.

Lumasense pyrometer

Hvad bruger man et pyrometer til?

Pyrometre med Infrarød måleteknik kan benyttes til mange forskellige måleopgaver indenfor temperaturmåling eller temperaturkontrol. Den umiddelbare anvendelse for et pyrometer er måling på meget varmt metal og glas ved støbning, hærdning og opvarmning, men målemetoden benyttes faktisk også til mange andre ting.

F.eks. måling på opvarmning af plast og plastfilm (blown film), korn, chokolade, ekstrudering af foderpiller, småkager, halvleder, fødevarer, frostvarer, medicin, solceller, papir, asfalt, cement og beton, limning, glasfiber, energi i form af kul og biomasse.

Det forhold at et pyrometer er berøringsløs og måler udstråling giver åbenbare fordele indenfor mange områder hvor det er en fordel at emnet ikke berøres under målingen eller hvor produktet man måler på flytter sig.

 

Vi har været involveret i rigtig mange spændende måleopgaver hvor det at benytte den infrarøde måleteknik virkelig gav mening. F.eks

 • Måling af temperaturen på en stempelring i en skibsmotor
 • test af temperaturen på en airbag under aktivering
 • måling af temperatur i cementmixer
 • temperaturmåling på asfalt under produktion og brug
 • måling på flydende stenmasse til stenuld produktion
 • Flammen (flaren) på flaretårn på boreplatform og raffinaderi
 • CO2 temperaturen i ovn til affaldsforbrænding
 • temperaturmåling på aluminium til ekstrudering
 • måling på flydende silicium til lyslederproduktion
 • måling af temperatur i en roterende pizza stenovn
 • temperaturmåling ved induktionsopvarmning
 • temperaturen på en kunstgræs fodboldbane
 • istemperaturen i skøjtehaller
 • temperatur af tandimplantat i MR scanner

 

Der er mange spændende måleopgaver, tag os med på råd så vi kan finde den bedst egnede måler til opgaven. Kontakt os her