Spring til indhold

5 gode grunde til at benytte Infrarød teknik til temperaturmåling

Der kan være mange gode grunde til at et pyrometer / infrarød måler er et godt valg til temperaturmåling

Nogen gange er det den eneste løsning, men har vil vi give 5 gåde grunde til at benytte infrarød måleteknik til temperaturmåling.

1: Målingen er berøringsløs

Målingen af temperaturen foretages uden berøring i en afstand imellem sensor og emne. Derfor bliver emnet ikke påvirket af temperaturmålingen som når der er kontakt.

For sensoren betyder det, at den kan ”holde til” at måle på meget varme emner og den vil ikke blive belagt eller ”smittet” med f.eks. bakterier eller farvestof der kan føres videre til næste måling. For emnets vedkommende vil sensoren ikke påvirke dens temperatur ved målingen som en indstiks temperatursensor vil kunne gøre. Emnet vil heller ikke blive fysisk påvirket som når der stikkes en sensor ind i f.eks. ost, plast, papir.

gode grunde til at måle med et pyrometer

2: Målingen er hurtig

Der kan måles stort set uden tidsforsinkelse.
De hurtigste målere kan registrere temperaturen på blot 5µS. Responstiden gælder også ved meget store temperatursving over hele måleområdet, hvilket giver klare fordele ved bevægelige og varme emner. Man kan f.eks det ene øjeblik måle 0°C og det næste 2000 °C. Når man benytter en indstik sensor er der en vis responstid, da sensoren skal have samme temperatur som emnet. Denne tid kan være fra adskillige sekunder til flere minutter.

lynhurtig temperaturmåling

3: Der kan måles på meget varme og kolde emner

Måleområdet for industrielle infrarøde temperaturmålere ligger i området -50 til 4000°C. Der findes ikke én sensor som kan klare hele området, så valget af hvilken type sensor man skal bruge til en given opgave beror på det ønskede måleområde. I forhold til traditionelle Pt 100 og TC indstiks sensorer, kan en infrarød måler måle meget høj temperatur, hvor indstiks sensoren kun kortvarigt kan ”overleve” at måle temperaturen.

Måleopgaver: Infrarød måleteknik benyttes typisk til opvarmet/smeltet glas, metal, sten, keramik og tegl, men finder også stor anvendelse indenfor anden produktion og udvikling.

temperaturmåling på meget varme emner

4: Der kan måles på en meget lille plet

Med den rette optik indbygget i den infrarøde temperatursensor kan der måles temperatur på en meget lille plet. Helt ned til omkring 0,2 mm i diameter.
I en infrarød sensor er der indbygget en optisk linse, der benyttes til at indsnævre målepletten. I de bedre sensorer er optikken konstrueret således at sensoren opnår et fokuspunkt i en bestemt afstand fra sensoren, hvor målepletten er mindst. Det giver den fordel at alt den infrarøde energi der måles på, udstråles fra et meget lille og nemt definerbart punkt. Nogle infrarøde målere har endog justerbar fokus. Når målepletten bliver lille, kan det nødvendigt med en lasersigte eller et sigtekorn for at kunne bestemme hvor der faktisk måles.

pyrometer til temperaturmåling på en meget lille plet

5: Der kan måles igennem et vindue

Infrarødt lys kan ligesom synligt lys gå gennem et vindue.
Infrarødt lys vil blive dæmpet meget ved et almindelig rude, hvorimod det synlige lys kommer igennem stort set uden dæmpning. Dæmpningen er afhængig af lysets bølgelængde og hvilket materialet vinduet er lavet af. Kun de meget kortbølgede infrarøde stråler kommer igennem almindelig vindueglas, men der findes brugbare vinduer til alle infrarøde bølgelængder. Sensorens linse er f.eks lavet af et materiale hvor den infrarøde stråling kan komme igennem.
Når lyset kan trænge igennem et vindue af et passende materiale kan man altså måle temperaturen på emner bagved glasset så det er muligt at måle temperaturen på emner i et vakuum eller tryk-kammer.

måling af temperatur igennem et vindue

Det var 5 gode grunde til at benytte infrarød måleteknik

Der kan være andre gode grunde som at det måske er den eneste mulighed for overhovedet at kunne måle temperaturen. Der er naturligvis også steder hvor det ikke giver mening at benytte et pyrometer.

Klik her for at lære mere om infrarød temperaturmåling eller ring til os på 8624 5066.