Flowmålere til trykluft og væsker

Flowmåling på trykluft og gasser - Termisk masseflow

En termisk masseflowmåler måler antallet af molekyler (varmeledning) der passerer måleren hvilket betyder at flowet måles uafhængig af gassens kompresion og temperatur. Der er derfor ikke brug for kompensation variationer i temperatur og tryk.
Målingen foretages uden bevægelige dele og med den nyeste sensor teknologi med en fintfølende silicium chip.

Målerne kan leveres til rørstørrelser fra 15 mm og opefter, har et minimalt tryktab og et flow- dynamikområde på helt op til 1000:1, så selv meget små flow kan registreres, hvilket er vigtigt i forbindelse med lækagesøgning.
Målerne benyttes primært til trykluft og da trykluft er en dyr energiform, og der er mange penge at spare ved at kende forbruget.

Klik her for yderligere information om flowmålere til trykluft.


 

Flowmåling på væsker - Ultralyd

En flowmåler baseret på ultralyd udsender fra den ene sensor et kodet multipuls ultralydssignal. Dette signal opfanges af den anden sensor der er monteret forskudt på målerøret. Den tid det gik med at sende pulsen er ”transit tiden” og er proportional med flowhastigheden af væsken.
Målerne kan leveres som clamp-on, hvor ultralyden monteres uden på røret og lyden bevæger sig igennem målerøret der kan være af stål, plast, glas osv. Der findes også en version til montage i f.eks betonrør, hvor lyden ikke kan bevæge sig igennem betonen.

Målerne kan leveres som transportabelt testudstyr eller som fastmonteret.
Flowmålerne benyttes typisk til måling på vand, spildevand, deioniseret vand, kølevand, varmt vand, glykol, olieprodukter, kemikalier, syre/base, alkohol osv.

Klik her for yderligere information om flowmålere til væske