Flowmålere til trykluft, gas og væsker

Flowmåler - 2 forskellige typer

De 2 version af flowmålere på programmet er baseret på vidt forskellige principper.

Når man skal måle flowet på trykluft eller en gas skal man huske at trykluft og gas kan komprimeres og derfor er vægtfylden afhængig af tryk og temperatur. Måler man blot hastigheden i røret får man ikke en indikation af flowet, men kun hastigheden. For at måle korrekt må man enten kompenseret for variation af vægtfylde eller bruge det termiske princip der måler flowet direkte uden brug for kompensation.

Når man måler flow på væske er der ikke behov for kompensation for væskefylde. Med ultralydsprincippet er det muligt at måle flowet ved at montere ultralydstransducerne uden på røret idet ultralyden kan vandre igennem rør af forskellige typer som plast og metal.

VP FlowScope Inline

Flowmåler til trykluft og gasser

Indsigt i energiflowet - Termisk flowmåler til forbrugsmåling og optimering af trykluft.

Få realtid indsigt i energiforbruget med disse flowmålere fra VP Instruments. En idel løsning i forbindelse med lækagesøgning af trykluftanlæg da trykluft er en dyr energiform og der er mange penge at spare ved at kende forbruget.

Målerne kan nu leveres med ethernet tilslutning

bærbar flowmåler

Flowmåling på væsker - Ultralyd

Flowmåler baseret på ultralyd hvor sensorerne mont eres uden på røret uden indgreb i røret. Egnet til måling på rør af stål, plast, glas osv.

Målerne kan leveres som transportabelt testudstyr eller som fastmonteret.
Flowmålerne benyttes typisk til måling på vand, spildevand, deioniseret vand, kølevand, varmt vand, glykol, olieprodukter, kemikalier, syre/base, alkohol osv.