april 24, 2018 No comments exist

Spare Tips til tryklufftanlæg Sluk for maskiner eller sektioner der ikke bruges En simpel manuel eller motorventil kan spare dig tusindvis af kroner. Sørg for at trykluften ikke går tabt ved lækager eller maskiner der står i tomgang. Et flow meter kan hjælpe til at bestemme hvilke dele der forbruger luft. Brug køligt, frisk og…

april 5, 2018 No comments exist

Hvad betyder Emissivitet Hvad er og hvad betyder emissivitet. I forbindelse med Infrarød berøringsløs temperaturmåling eller pyrometri benyttes udtrykket Emissivitet. Det er en vigtig parameter at forstå for at kunne få de mest nøjagtige målinger med et pyrometer som muligt. Emissivitet et et natutligt fænomen og kan forklares på et fagligt og højt teknisk niveau,…

august 19, 2017 No comments exist

Teknik bag ultralydsbaseret lækagesøgning Problemet Utæthed og lækage i et trykluftanlæg er absolut en uønsket og utilsigtet situation. De kan ofte være svære at identificere og eliminere, og bliver derfor ofte negligeret.   En utæthed kan være så stor, at der ikke er tvivl og man kan nemt vælge at gøre noget. Men utætheder kan…

juni 19, 2017 No comments exist

Gode råd om termografikamera Professionel termisk kamera Gode råd om termografikamera. Der er efterhånden mange modeller af termiske kameraer eller termografi kameraer med diverse tilbehør på markedet og er du ikke bekendt med alle de tekniske specifikationer, så det kan være svært at sammenligne de forskellige produkter. Her vil vi forsøge at hjælpe dig udrede…

juni 1, 2017 No comments exist

Teknikken bag afstandsmåling med laser teknologi Se laserafstandsmåler Triangulation: Afstandsmåling efter dette princip er ekstrem nøjagtigt og benyttes ved små afstande mellem sensor og måleobjekt.Triangulation betyder at sensoren udsender et fokuseret laser lys på måleemnet. Lyset reflekteres af emnet (diffus reflektion), der modtages af et linsesystem der fokuserer laserpletten på en modtager (CCD, en række…

maj 24, 2017 No comments exist

Guide til valg af endoskop Se endoskoper her Skal det være et stift eller et fleksibelt endoskop? Et stift endoskop giver en rigtig god billedkvalitet, er nem at bruge og mindre kostbar end fleksible endoskoper af samme kvalitet. Vælg et stift endoskop hvis det kan bruges. Et fleksibelt endoskop kan komme ind i områder hvor…

maj 23, 2017 1 comment

Endoskop – Teknikken bag Et industriel endoskop kan benyttes til mange forskellige opgaver til ind- og udgangs- kvalitetskontrol, service og forebyggende vedligehold. Typiske anvendelsesområder er inspektion af generatorer og turbiner på kraftværker, vedligehold og produktion af biler, fly og skibe, produktionsdele hos maskinproducenter, inspektion af husmure/etageadskillelse,  havari osv. Vor leverandør Eltrotec, der har specialiseret sig…

maj 9, 2017 No comments exist

Kalibrering af Datalogger- Kan jeg gøre det selv? Kalibreringscertifikat Når man køber en datalogger leveres den typisk uden kalibreringscertifikat. Dataloggerens målenøjagtighed er specificeret i brochuren og i manualen og måske er der mulighed for at få et generelt certifikat hvor producenten præciserer at dataloggeren overholder de lovede specifikationer. De fleste dataloggere kan leveres med et…

april 10, 2017 No comments exist

Brug af datalogger At logge kommer fra det engelske “to log” der betyder registrere eller bogføre. Før den elektroniske tidalder måtte man skrive betydningsfulde måleværdier ned i en logbog som f.eks på apotekerne, hvor man hver morgen nedskrev temperaturvisningen fra et sprit termometer i køleskabene. Dette er der ikke tid og råd til længere og…