WiFi datalogger med "all inclusive"

Temperatur (og fugt) skal dokumenteres mange steder indenfor fødevare og sundhedssektoren for at leve op til myndighedskravene.

Har man ikke den store it kompetence eller lyst til at bruge ret meget tid på dette kan denne datalogger klare opgaven. Dataloggeren er ikke en man køber, man lejer den, eller funktionen af den.

Alt er indstillet og forprogrammeret før levering og data gemmes og opbevares i skyen. Data i skyen kan nemt hentes og bruges på computer eller mobiltelefonen for dokumentation.

Data i skyen er krypteret og sikret med back up for sikker dataopbevaring.

Loggeren forbindes til WiFi netværk eller der medleveres et gsm (mobil) WiFi netværk.

Data i skyen analyseres automatisk 24/7 og hvis der er manglende forbindelse til loggeren eller hvis temperaturen overskrider de indstillede grænser sendes sms eller mail alarm.

Der er mulighed for at indlægge valgbare gråzoner således at der ikke sendes besked for en kortvarig overskridelse.

 

Loggeren laveres med et kalibreringscertifikat og efter den aftalte periode 1 eller 3 år fremsendes en ny datalogger med frisk batteri og certifikat der således blot byttes ud med den eksisterende.

Det eneste man skal gøre er et kort tryk på knappen på dataloggeren. Alt er konfigueret i forvejen.

Eupry wifi datalogger
alarm fra Eupry datalogger