Microlog Datalogger

Microlog datalogger er:

- Smart lille datalogger
- Præcisions temperatur/fugt sensor
- Indbygget display
- 52.000 logninger

Microlog datalogger
Microlog EC 850

Microlog er en lille handy datalogger med indbygget temperatursensor samt evt fugt sensor. Desuden kan der tilsluttes en ekstra ekstern sensor via et stik på bagsiden der kan være f.eks temperatur(pt 100), ph, ledningsevne, kontakt, mA eller Volt. Microlog kan således måle op til 4 parametre, temperatur, fugt, dugpunkt(beregnet) samt en ekstra sensor.

Der er er stort indbygget display der viser de aktuelle måleværdier, samt minimum og maksimum værdi over de seneste timer eller døgn. Der er indbygget Lithium batteri til brug i op til 2 år afhængig af indstillet loggefrekvens. Loggeren er vandtæt klasse IP 65 og kan benyttes ved temperaturer fra –40 til 80°C, 5-95% fugtighed.

Der er 2 knapper på fronten der kan benyttes til at vælge op til 30 dages historiske maks/min værdier. Knapperne kan desuden benyttes til til manuel time stamp, en funktion hvor der indlægges en note der via softwaren senere kan ændres tekst på for dokumentation.

Microlog Pro specifikationer

Funktion:Microlog Pro (800)
Kapacitet52.000 logninger
Digital opløsning10 bit
Temperaturområde-40 til 80°
Visning på display1 decimal f.eks 20,1°C
Opløsning på loggede data1/10°C
Nøjagtighed temperatur0,2°C
Fugtighed (RH)5 til 95%
Nøjagtighed RH+/- 2%
PC tilslutningUSB min

PC software Datasuite

Microlog indstilles let med PC softwaren Datasuite.
Under indstillingen vælges loggerintervallet, hvor man samtidig kan se hvor lang tid loggeren med indstillingen kan logge data. Der vises en status på batteri kapaciteten.
Man kan vælge et navn til loggeren og der kan indlægges alarmgrænser.
Man vælger hvilke data der skal logges, intern temperatur, intern fugt samt evt en tilsluttet sensor
Der er 3 forskellige måder man kan vælge at loggeren skal starte datalogningen. Man kan vælge at starte nu og her eller man kan vælge et forudbestemt tidspunkt. Eller man kan vælge push to run, der betyder at dataloggeren starter når der trykkes på frontknappen.
Cyclic run betyder at når lageret er fyldt slettes de ældste data, ellers stopper loggeren når lageret er fyldt.

Når data er opsamlet på Microlog, tilsluttes den computeren og data downloades til programmet.
Her kan man få vist data i kurveform og/eller tabelform.
Den røde og blå vandrette linier symboliserer de indlagte maks og min grænser, så det nemt kan overskues om disse har været overskredet.
I venstre side af skærmen viser ikonerne de data der er downloaded fra microlog. Dette kan være data fra én eller flere microlog, hvor data kan vises samtidig i kurve og tabel. Man klikker blot dem til eller fra.
Nederst er der muligheder for at zoome, panorere og skrive kommentarer til kurven. I højre side vises data i tabelformat.
Både kurven og tabellen kan udskrives individuelt.
De data der ligger bag denne visning er krypterede og kan således ikke ændres for at sikre data validiteten.
Data kan ved hjælp af excel-knappen overføres alle data til et excel regneark.

Microlog temperaturforløb