Registrering af olie i kedelkondensat

Sikker kondensat overvågning med Deckma OMD-32 oliemonitor.

Bekendtgørelsen om trykbærende udstyr (direktiv 97/23/EC) om udstyr til dampkedler kræver at der træffes forholdsregler som forhindrer at uønskede stoffer fra kondensat systemet kommer tilbage i fødevandet og dermed til kedlen.

På mange anlæg anvendes der kondensat til olieforvarmning ligesom der på mange mejerier anvendes kondensat til opvarmning af mælkeprodukter. Her vil der være en risiko for indtrængning af uønskede stoffer i form af olie/fedt i kondensatet. Hvis dette kommer ind i kedlen via fødevandet vil det give store problemer i form af skumdannelse og opkog. Overfladeniveauet på kedelvandet vil ikke længere være veldefineret, og der er risiko for at hedefladerne blottes uden at tørkogsikringen aktiveres. En yderst farlig situation i forbindelse med kedeldriften, både sikkerhedsmæssigt og driftmæssigt.

Deckma OMD-32A til måling af olie i kedelkondensat

OMD-32A med autoclean

OMD-32 til oliemåling på kondensat

Til dette overvågningsformål har Deckma en oliedetektor model OMD-32 som har:

GL-typegodkendelse for kondensatovervågning på skibe. MEPC.60(33)

Måleprincip: optisk måling af kondensat.
OMD-32 fungerer som de andre oliemonitorer fra Deckma, ved et optisk måleprincip hvor en delstrøm af kondensatet strømmer igennem et cylindrisk glas som gennemlyses med infrarødt lys. Lysintensiteten og brydningen er et nøjagtigt udtryk for forureningsgraden og måles af flere fotoceller. Det specielle ved måling i kondensat er at vandet normalt er varmt hvorfor en større del af olien er emulgeret så måleren skal have en bedre sensitivitet og et mindre måleområde.

OMD-32 har 2 måleområder, nemlig det lave område fra 0-10 ppm hvor måleren har det mest sensitive setup af det optiske system. Kommer målingen over 10 ppm kommer man over i det grovere måleområde der går op til 200ppm.

Det angivne olieindhold angives i ppm og vises direkte i displayet.
Måleområdet er 0-10 ppm / 0-200 ppm.
Der er 4-20 mA udgang for fjernvisning.
Klar indikation af måleværdi, grænseværdier og fejl
Nem installation, kalibrering og anvendelse
Kan rengøres uden afmontering
2 frit justerbare switchpunkter med variable tidsforsinkelser

Måling af olie i kedelkondensat

Måling af kedelkonsat i flere strenge