Bærbar analyseudstyr til ph, ledningsevne og ilt

Vi har fra vor leverandør Meinsberg 3 forskellige typer bærbar analyseudstyr.

  • TM 40 ph måler
  • LF 40 Ledningsevnemåler
  • AM 40 iltmåler

Alle indeholder datalogger og leveres til fornuftige priser i kuffert med elektronik, sensor og tilhørende væske

Analysator i kuffert bærbar analyseudstyr

TM 40:  Måling af pH, Redox eller ISE potentiale.

TM 40 er en bærbar ph/redox måler med baggrundsbelyst grafisk display, der er beregnet til laboratoriet, til felt og til industrielle målinger.
Måleren har digital målekredsløb for nøjagtige målinger og nem betjening. Den er indbygget i et solidt og vandtæt (IP 65) plast etui og kan benyttes med pH eller redox kombinations-elektroder.
Der er automatisk temperaturkompensation under måling og kalibrering.
Der er valgbar automatisk 1 eller 2 punkts kalibrering med valgbare standardbuffere (laboratorium eller NBS buffer DIN 19266).
TM 40 kan udregne og vise rH værdien, baseret på redox, pH og temperatur, samt den temperatur- kompenserede redox værdi (ORP) i forhold til standard hydrogen elektrode i hht DIN 38404.
Der er indbygget datalogger til 4000 måleværdier, og usb udgang til PC. Data logges i hht GLP
TM 40 leveres som et færdig kit i en kuffert med elektronik, sensor med indbygget temperatursensor, buffer og referencevæske.

TM 40 bærbar ph måler

LF 40: Måling af ledningsevne

LF 40 er en bærbar ledningsevnemåler med baggrundsbelyst grafisk display, der er beregnet til laboratoriet, til felt og industrielle målinger.
Måleren der er indbygget i et robust og vandtæt (IP 65) plastetui har digital målekredsløb for nøjagtige målinger og nem betjening. Måleren har ekstrem stort målerområde i forbindelse med ledningsevne-sensoren med grafitelektroder og indbygget temperatursensor.
Der er automatisk temperaturkompensation under måling og kalibrering.
Temperaturkompensationen kan foretages lineært eller med den ulineære funktion af rent vand i henhold til DIN EN 27888. Referencetemperaturen er valgbar imellem 20°C og 25°C.
Yderligere kan LF 40 udføre beregning af opløsningens resistans, salinitet eller total opløst faststof (TDS).
Der er indbygget datalogger til 4000 måleværdier, og usb udgang til PC. Data logges i hht GLP
Med disse funktioner giver LF 40 en usammenlignelig række af muligheder.
LF 40 leveres som et færdig kit i en kuffert med elektronik, sensor med indbygget temperatursensor, samt kalibreringsvæske.

 

LF 40 bærbar ledningsevnemåler

AM 40: Bærbar analyseudstyr til måling af opløst ilt

Model AF 40 er en bærbar iltmåler, der sammen med iltsensoren MF41 giver pålidelige målinger af opløst ilt og temperatur i overfladevand, spildevand, fiskevand, vandværk osv.
Displayet er et baggrundsbelyst grafisk display.
Sensoren er en Clark celle der betyder nem kalibrering (i luft) og vedligehold.
Måleren er indbygget i et robust og vandtæt (IP 65) plastetui.
Måleområdet er 0-20 mg O2/l og kan vises som mg/O2/l eller 0-200% mætning.
Der er indbygget datalogger til 4000 måleværdier, og usb udgang til PC. Data logges i hht GLP
AM 40 leveres som et færdig kit i en kuffert med elektronik, sensor med indbygget temperatursensor, samt sensorvæsker.

AM 40 bærbar iltmåler