Top banner

Måling for bedre kontrol og kvalitet

Sort bund menubar

Contika Aps  -  Hindhøjen 82  -  8382  Hinnerup  -  Tel  86 24 50 66 - mail@contika.dk

Copyright © All rights reserved. Made By Contika Aps  Betingelser | Profil

Bund smal Top grafik

Forside                       Kontakt     Tilbage

Telefon Forside

Flowmåling på trykluft og gas

Brochurer:


Oversigt

FlowScope In-Line

FlowScope Indstik

VP Vision

Relaterede produkter:


Lækagesøgning på trykluft

Andet:


Manual FlowScope InLine

Manual FlowScope Indstik

Artikel om trykluftsoptimering

Snushane detekterer flygtige gasser

VP Flowscope inline VP flowscope med stik

FlowScope In- line


Til rør dimensioner:  DN 15, DN 25 og DN 50

Leveres med passende rørstykker og kalibreringscertifikat

Måler op til 1000 Nm3/time ved DN 50

Udgang: Modbus samt 4-20 ma eller puls

Display til visning af aktuelt og opsummeret flow samt temperatur og tryk

Mulighed for ekstern display

Økonomisk udgave uden display, uden kalibreringscertifikat, uden ind og udløbsrør.

FlowScope (Indstik)


Til større rør fra DN 50 og opefter.

Måleområder 0- 150Nm/s (hastighed, omregnes til Nm3/h ved rørstørrelsen)

Montering ved ½” studs med klemforskruning.

Udgang: Modbus samt 4-20 ma eller puls

Display til visning af aktuelt og opsummeret flow

Ultimativ værktøj til trykluft auditering efter DS/EN ISO 50001 til energiledelse.

FlowScope:   Termisk flowmåler til trykluft og gasser


Disse termiske flowmålere måler benytter en specialudviklet silicium chip til at måle en gasmængde i enheden Nm3/h (normal kubikmeter pr time).


Denne nye flowmåler måler foruden flow også temperatur og tryk hvilket er nøgledata for energiforbruget i et trykluft system.


Målerne benyttes primært til trykluft, men kan også benyttes til andre gasser.

Trykluft benyttes rigtig mange steder og er en dyr energiform, og der er mange penge at spare ved at kende forbrugsmønstret, hvorved der er handlemulighed for at effektivtivisere forbruget samt stoppe lækager.

FlowScope leveres i 2 versioner

FlowScope Inline til de små rør størrelser

FlowScope (indstik) til større rør


Generelt:

Minimalt tryktab

Stort måleområde op til 300:1.

Flowmålerne kan konfigureres via software

Baggrundsbelyst display visning af 3 parametre, flow, tryk temperatur, totalflow.

Datalogger som option

Udgang analog flow 4-20 ma, puls (ma)

Udgang digitalt. Modbus RTU (RS 485)

Mulighed for bi-direktional måling

Display kan elektronisk vendes om

Måling på Luft, Kvælstof, CO2, Ilt, Argon: De fleste tørre og ikke korrosive gasser.

VP Vision - Den store løsning


Vi kan også i forbindelse med flowmålerne tilbyde den store løsning med en central opsamlingsenhed med overvågning samt rapportering af trykluftsparametre så vel som andre måleværdier der kan tilføjes systemet.

Systemet hedde VP Vision og består af en central hardware med remote indgamgsenheder der via Modbus får flow, tryk og temperaturværdier fra FlowScope flowmålerne.

Hardwaren har også mulighed for at modtage signaler fra andre målesystemer som analoge 4-20 ma signaler fra f.eks dugpunkts målere, vand/damp flowmåler, eller andre energimålere.

Med VP vision kan man få det helt store overblik over virksomhedens forbrug, distribution og kvalitet af f.eks trykluft med diverse rapportfunktioner.


VP Vision VP vision kurve VP Flowmåler serien VP Flowmåler insert

Klik for teknikken bag termiske flowmålere

Flow-teknik

Det perfekte match

VP Flowmålerne er foruden den analoge ma udgang forsynet med en digital RS 485 (eller Modbus RTU). Via denne forbindelse kan man få alle data fra flowmåleren, det vil sige aktuel flow, opsummeret flow, tryk og temperatur.

Ved at tilslutte denne RS 485 (3 leder) til en af vore Multicon dataloggere der som standard har Modbus tilslutning kan alle værdierne vises og logges på denne enhed.

Se en brochure på denne sammenkobling Klik Her

Se yderligere information om Multicon datalogger Klik Her